Mestni svetniki bodo v teh dneh zagrizli v zaključni račun župana Mohorja Bogataja, ki je začasno prijavljen v občini Žirovnica kjer sicer dejansko živi. Od tam prihaja tudi njegov zelo pomemben sodelavec, šef mestnih financ Mirko Tavčar. V teh dneh smo prejeli gradivo, ki ga je pošiljatelj naslovil z "Ivan z globokimi žepi"! Dokument dokazuje, da je imela kranjska oblast na enotnem zakladniškem računu ob koncu leta v obliki tako imenovanih "nočnih depozitov" neverjetnih 7,1 milijona evrov denarja! Oziroma: dobroimetje Kranja pri bankah znaša sedem milijonov. Polovico denarja je bilo namenjenih neporednim proračunskim porabnikom, polovico pa posrednim! Kaj pomenijo ta sredstva na posebnem zakladniškem podračunu, bo verjetno Mirko Tavčar pojasnil vsaj svetnikom. Kajti določila tako imenovanih "nočnih računov" oziroma navideznih nočnih vlog, ki je bila za Kranj značilna tudi na Silvestrovo lani, so zanimiva: v poslovnih knjigah Enotnega zakladniškega računa MO Kranj se ne izkažejo nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke - tako piše v gradivu, ki smo ga prejeli. Naravnost šokantno pa je, kaj je podpisal Mohor Bogataj v poročili AJPES (agenciji za javne prihodke ...), ko je opredelil pomembna tveganja "ki jih še ne obvladujemo popolno" in prihaja do (kot poroča državi župan) "nesmotrne rabe sredstev in neizvedenih ciljev" kjer je omenjeno postopkovno nedoločeno vodenje projektov.... Čeprav finančno področje ni ravno poštevanka, lahko iz gradiva, ki smo ga prejeli, razberemo vsaj eno: gospoda iz občine Žirovnica delujeta kot dobro usklajena ekipa, ozadje pa bo verjetno tudi zanimivo! Lahko pa nas vse veseli, da ob stalnem ponavljanju, da ni denarja v leto 2014 MO Kranj prinaša 7, 1 milijona evrov. Bravo za oba moža iz znamenite "kašarije" - pregovorno najbolj ohrnega konca že tako šparovne Gorenjske!