Ekološko sporna cona Laze postaja vse bolj zanimiva. Najprej je Mohor Bogataj, naš župan, snedel besedo in ni povabil na sestanek o reševanju problemov krajanov. Ker jih bo seznanil, ko bodo odločitve in projekti že znani. Zanimiva pot demokracije, a občina probleme rešuje. Ni pa nič povedal naš župan o tem, da naj bi parkirišče podjetja Ekorel (še nima soglasja za povečanje proizvodnje, ki ji krajani nasprotujejo) stalo na zasebni in občinski zemlji: "Samovoljno so si prilastili občinsko zemljo in del naše parcele!" trdi bivši župan Vitomir Gros, ki ga je zmotilo, da na sestanek tistih, ki so povezani z Lazami sploh ni bil vabljen: "Se sprenevedajo, ampak ne bo šlo tako mimo nas!" trdi človek, ki upravlja z lastnino nekdaj izredno bogate družine Majdič. Verjamemo, da bo Gros preveril do konca vsak centimeter Laz in okolice. Če pa se je podjetje družine Krč razširilo na občinsko zemljišče, bomo še (z)vedeli. Vsekakor pa to ponovno dokazuje, kaj počenja naša oblast in kakšno je poslovanje našega župana in uprave...

Ekorelovo parkirišče drugič...