Strašani glede industrijske cone Laze po viharnih spomladanskih dogodkih več nimajo dvoma. Ali ga vsaj ne bi smeli več imeti po razkritju sicer javne, a dobro skrite prošnje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) enega od obratov. Načrtom podjetnikov z napravo za predelavo odpadkov, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega, in vplivnim botrom sta se sredi marca zgodila »ljudski odpor in spletna samozaščita«.

Ne gre le zato, da so občani širšega območja Laz odločno PROTI napravi, ki bi bistveno povečala predelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov. Kar 1875 prizadetih krajanov se je plebiscitarno podpisalo pod pobudo Civilne iniciative za zeleno Stražišče. V njej so jasno zahtevali zaprtje predelovalnih obratov, ki jih v Lazah, v neposredni okoliščini zaščitenega območja Natura 2000, nikoli ne bi smelo biti. Nastali pa so, ko se je odgovornim zahotelo dobiček postaviti pred življenja ljudi in drugih živih bitij v nekdanjem biseru Kranja. Obstoj rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov v tej brezvestni zgodbi ne odtehta dodatnega zaslužka.

Danes za sistematično degradacijo okolja noče biti nihče odgovoren. Še več, domnevnemu odlagališču sodov kemikalij na neugotovljenem kraju in v neugotovljenem času pripisujejo krivdo za brutalno opustošenje narave, ki jo CI brezplodno razkriva že več kot desetletje. In to kar brez podrobnih analiz ter sondaž zemljišč. Nezaupanje v tako iskanje alibijev povečujejo kruta dejstva, s katerimi moramo občani živeti. Nekoč kristalno čisti vodotoki so vsak dan drugih barv, oblaki modrega dima nad Lazami se tudi po obiskih novinarjev klatijo v jutranji zarji, neznosen smrad, ki obišče prebivalce Laz ob vročini tudi za zaprtimi okni, stanovalci ob lokalni vaški (hkrati pa dovozni) cesti, ki za razpokanimi zidovi nepremičnin požiramo prah in hrup noč in dan, dokazan izliv industrijskih voda prosilca za OVD v zaščiten potok in samovžigi, domnevni razkroj zakopanih sodov ... Vse to postavlja v čudno luč hitropotezne ugotovitve pristojnih in nepristojnih, da gre »zgolj« za izlive komunalno-sanitarnih voda v vodotoke.

Podjetniki sami javno zatrjujejo, da je borna dovozna cesta za promet takega obsega povsem neustrezna in celo nevarna (Gorenjski glas, 9. maj, str. 11). Mestna občina Kranj v pripombah na elaborat ugotavlja, da lahko nedomišljen projekt predelave odpadkov lahko povzroči onesnaženje katastrofalnih razsežnosti z izjemno strupenim vodikovim cianidom (HCN). Te ugotovitve so v pripombah na elaborat podprli tudi gasilci, ki ob morebitnem požaru večjih razsežnosti v Lazah predvidevajo evakuacijo od 500 do 1000 ljudi. Zato v CI za zeleno Stražišče zahtevamo:

Da je MO v krču, kažejo panični dogovori s podjetniki v Lazah brez prizadetih občanov. Predvidena gradnja enocevnega kanalizacijskega priključka na kanalizacijo na Ješetovi (ki je že sedaj preobremenjena in tudi  enocevna) kaže, da župan MOK z upravo ponovno ni slišal glasu svojih volilcev. Pomeni pa tudi posmeh kapitala prizadevanju malih ljudi, da bi ohranili osnovno ustavno pravico do zdravega okolja. Ko se tako lahkotno spregledajo določbe Zakona o varstvu okolja, ko se iz procesa odločanja izloča zainteresirano javnost, je eksplozija ekološke bombe le še vprašanje časa. V CI zato ostro nasprotujemo parcialnim rešitvam (kakršna je na primer izgradnja kanalizacije), ki so zgolj predstava za javnost, saj jih tako ali tako zahtevajo evropske uredbe. Ne moremo sprejeti neodgovornega čakanja, ki lahko ogrozi širše zajetje pitne vode v podtalnici (škofjeloški in ljubljanski bazen).

Ob koncu zavračamo podla podtikanja o igračkanju CI z delovnimi mesti v Lazah. Kraj nesrečnega imena postaja sinonim za propadle evropske sanje Slovencev. Vse kaže, da bomo prehod v evropsko družino, napihnjene borzne balone in ekspresno bogatenje nekaterih plačali s svojim zdravjem in z nepopravljivo škodo na okolju. Konkurenčnost razumemo le še v smislu spreminjanja Slovenije v kloako in divja odlagališča odpadkov. A kot pravi priznani ekonomist dr. Kešeljevič: gospodarski preboj bo zelen ali pa ga sploh ne bo. Če ne drugega, je poseg v vitalne interese združil Strašane in jih ozavestil predvsem mlade, ki zadolžnic kapitala ne mislijo več plačevati z uničeno prihodnostjo.

Civilna iniciativa za zeleno Stražišče
Zanjo: Marko Špolad