Kranjski mestni svetnik Jakob Piskernik (Lista Hermine Krt) bo danes na zatožni klopi, ker od njega, Bineta Kordeža in nekdanjih vodilnih in nadzornikov Merkurja terja nakelski trgovec 9 milijonov. Ti sodijo k poslom Kordeža in ostalih ob preprodaji centra na Primskovem od koder so črpali denar za Merfinove posle. Kordež je bil za to kazensko že obsojen, zdaj pa gre za civilni postopek in jasno zahtevo Merkurja: vrnite nezakonito pridobljene milijone! Preprosto: za Merfinovo obvladovanje Merkurja je bil slednji domnevno oškodovan, ob tem pa so nadzorniki kot Piskernik in odgovorni kot Kordež zdaj poklicani na sodišče....

Mestna svetnika Bohorič in Piskernik sodita k Listi Hermine Krt in sta desetletja obvladovala največji podjetji, ki sta zapleteni v propad Merkurja...