Se vam smeji s plakata Bojan Homan, kranjski poklicni podžupan! Kako tudi ne: ima plačo na občini in obenem še lepo zasluži z mediacijami, ki jih opravlja za ljubljanski inštitut, ki za to na občino pošilja račune. In kdo jih odobri? Skrbnik pogodbe, jasno: Bojan Homan, SDS! In zraven se nam smeji Branko Grims, naš poslanec - terja poštenje in zakonitost! In je modro molčal, ko je v Gorenjskem muzeju Andreja Valič "nič vedela" po poslih strankarske direktorice iz vrst SDS, ki je - zadovoljnemu - mestnemu svetniku SDS Klemenu Valterju lepo pomagala s posli brez razpisov! In gre na smeh Gregorju Tomšetu, ki je kot svetnik SDS dobil službo v fundaciji in kasneje podjetju, ki se napaja iz občinskih prispevkov in donacij?! Pa je zadovoljen tudi Jure Kristan, ker je kot svetnik SDS mimogrede postal eden od treh politikov, ki so se lepo zaposlili v Komunali Kranj. Namestnih direktorja, bravo! To je torej kranjska vodilna stranka, ki kandidata nima. Ki je vsa leta podpirala in še podpira Mohorja Bogataja. Ki je molčala ob mesni aferi in drugih zgodbah. In ki v Ljubljani za Slovenijo vidi rešitev v poštenju, pravih vrednotah - v Kranju pa je na oblasti! In če se Grims ( iz njegove žlahze je še nepoklicni pogodbeni podžupan Jarc)in Homan in družina Kristan v Kranju še malo delajo "neumne", je v Ljubljani štab stranke jasno povedal: podpiramo Mohorja Bogataja! Kako že gre s strici in tetami?! Kod je tu v ozadju in kdo je prepričan, da je treba vztrajati pri "dokončanju začetega"!?