Blažunovo gostilno smo kranjski davkoplačevalci Mirjanu Grašič Šircelj plačali 600 000 evrov. Še najmanj 350 000 smo plačali za njeno prenovo. Objekt je že leta rezerviran za traso obvoznice, ki je v vseh načrtih. Predviden je za rušenje in kot tak z našim denarjem odkupljen od lastnice, ki je ob prenovi gostilne v "medgeneracijski center" 24.9. 2014 obiskala župana Mohorja Bogataja, ki je aktiviral svoje odvetnike - nekdanja lastnica pa svoje in začela so se pogajanja. O čem? Zakaj? Saj je bila nekdanja lastnica izplačana? Taka so vprašanja ob dejstvu, da 700 000 evrov (350 000 je dal dobrotnik Draksler) vredna prenova ni potrebovala ne gradbenega dovoljenja, ne dovoljenja za spremembo namembnosti - vsaj MO Kranj je tako ocenila in ravnala. Med tem se je zgodil predvolilni čas in Mohor Bogataj je na svoji spletni strani javno zatrdil, da ni nobenih pogajanj z nekdanjo lastnico, ki očita posegu v za rušenje predviden objet nezakonitost. Zakaj? Po veljavnih predpisih (trdi bivša lastnica) občina ne bi smela vlagati v objekt, a je to storila. "V tem trenutku pogajanja med občinskimi pravniki in mojim odvetnikom tečejo. Ker je predvolilni čas, nočem govoriti o podrobnostih. Sem že dobila očitke, da sem komu odnesla volilne glasove. Nesporno pa potrjujem pogajanja, ker je župan Mohor Bogataj seznanjen z mojim konkretnim odškodninskim zahtevkom. Trdim, da imam prav in bom to tudi skušala dokazati," trdi Mirjana Grašič Šircelj. Taka trditev pa na laž postavlja župana in ponuja naslednji ključni vprašanji: o čem se MO Kranj/župan pogaja, če je vse zakonito in v redu in po predpisih? In drugo: kolikšen znesek bomo morali plačati davkoplačevalci, da bo nekdanja lastnica - tiho? In ključno: ali se da karkoli spornega plačati z denarjem iz naših žepov?

Prenova brez napak - trdijo na MO Kranj. Zakaj potem pogajanja z bivšo lastnico?