Upravna enota Kranj zapisov o tem, da naš župan (uradno) že ves mandat prijavlja tudi začasno prebivališče na Selu pri Žirovnici, ni jemala kot potrebno podlago za preveritev, ali ni to tudi njegovo stalno prebivališče. Zloraba "stalnega prebivališča" je namreč prekršek, Mohor Bogataj pa je že dolga leta stalno prijavljen v Kranju, na Planini. Do zdaj je bilo znano, da del svojega stanovanja tudi oddaja (najemnica je v njem bivala vsaj do 1.4.2014), a za to plačuje tudi vse dajatve, najemna pogodba pa je potrdila, da stanovanje (ali del stanovanja) ni polno zasedeno. Na Selu pa ima družina Bogatajevih prenovljeno hišo v kateri pa stalno prebiva županova soproga dr. Branka Bizjak. Ker pa je očitno bilo potrebno konkretno poizvedovanje o tem, kje naš župan dejansko prebiva, je občan Aleš Sladojević (podpira protikandidata Boštjana Trilarja) naslovil na Upravno enoto Kranj uradno vprašanje o tem. Na UE Kranj so pojasnili, da do 5.10.2014 ne bodo mogli zaključiti postopka, ker so letos imeli že preko 400 takih zahtev. Poudarili so, da gre pri vsebini postopka za preverjanje, ali kdo dejansko živi na naslovu stalnega bivališča. Jasno je, da je prijava stalnega naslova ključna za funkcionarje, ki kandidirajo lahko le v občini kjer tudi imajo stalno prebivališče. Naš župan je do zdaj vedno poudaril, da živi v Kranju, a se je že potrdilo naslednje: občinski voznik Miro Draksler ga je velikokrat vozil s službenim občinskim vozilom v vas Selo ali ga tja prišel iskat. Kolikokrat? Občina je potrdila, da o teh prevozih nima evidence /potni nalogi, ure.../ Naš župan ima tudi občinski avto za službene in zasebne namene (po vseh predpisih in z dajatvami), letno pa z njim opravi okoli 30 000 km po podatkih MO Kranj.

Stalni naslov Mohorja Bogataja na Planini v Kranju.
Nabiralnik ob hiši na Selu /leto 2012/ ...
Nabiralnik na Planini/2014, februar/