Poznate podjetje Polom? Iz Kočevja oziroma okolice? In direktorica je doma iz Škofje Loke oziroma okolice? Ne poznate? Čudno. Pa so tako poslovno uspešni, da so prodali za 23 000 evrov kuhinjske in druge opreme občini Kranj. Plačal: župan Mohor Bogataj. Po volitvah, jasno. In kako je podjetje s kočevskega postalo dobavitelj za občino? Ni panike: vsota brez ddv je 19 000 evrov oziroma manj kot nadležnih 20 000, ki so meja za različne druge postopke javnega naročanja. V čem je čar vsega skupaj? Podjetje Stena je prejelo na svoj račun za preko 400 000 evrov za prenovo nekdanje Blažunove gostilne, Polom pa je 23 000. Je kaj narobe? Nič. Sta se lahko direktorica Poloma in direktor Stene kar doma zmenila, kako je s prilivi na račune. Sta namreč zasebno partnerja, poslovno pa verjetno tudi. Kajti le tako si lahko razlagamo plačan račun Polomu in plačane račune Steni. Še ena od zgodb, kako denar odteka iz MO Kranj, ki je javno pojasnila,da bo za Medgeneracijski center=Blažunovo gostilno odštela iz proračuna 350 000 evrov. Seštevek je zdaj malo večji. Polom? Vsekakor....