Poleg protokola, ki je predvideval predajo županske verige, se je v mestni dvorani zgodila prva bitka. Uprizorila jo je nova koalicija z županom Boštjanom Trilarjem na čelu, ki je pokazala mišice takoj in na znan način. Ena najbolj pomembnih komisij je "kadrovska" ali mandatna komisija mestnega sveta in Trilarjeva (še 20 članska) koalicija je pokazala, kako se bo lotevala takih zadev: Beti Jenko jo bo vodila in v njej bo še Gorazd Copek (oba več za Kranj), prav tako pa podpredsednik Andrej Šušteršič (SMC) ter še Vlasta Sagadin (NSi) in Igor Velov (Lista za razvoj Kranja)! Pa se je oglasil Branko Grims, da želijo v komisiji tudi Sašo Kristan (SDS), ki jo je vodila do zdaj. Da gre za strokovno osebo, da so druga največja stranka v svetu, da se to spodobi.... Glasovalni stroj novega župana je povozil Grimsa in Kristanovo za šalo. Ne z 20 ampak z 23 glasovi. Kajti koaliciji so blizu SD (dva svetnika) in svetnica Barbara Gunčar kar pomeni dvotretjinsko koalicijo, ki bo zlahka uveljavila vsako odločitev. Trilarjevi so torej na začetku pokazali, kako močni so in Branko Grims je dojel, kam vse skupaj pelje. Zato so SDSovi svetniki odšli na kavo na Brione, zmagovalni šampanjec jim ni teknil v prostorih občine. In pokazalo se je, da - tako trdi Branko Grims - da Trilarjevo "sklicevanje na stroko pred volitvami" ni pomenilo, da bo priznaval strokovnost generalni sekretarki SDS Kristanovi, ki je do zdaj krojila kadrovsko politiko...

Serija "5 prijateljev" ne bo preveč priljubljena naslednja štiri leta...
Beti Jenko - županova kadrovnica....