Krajevna skupnost Trstenik je od leta 2003 prejela 1,8 milijona evrov našega denarja. Naslednja KS v kranjski občini po prejetih sredstvih v istem času je KS Besnica s skoraj natančno trikrat manjšim zneskom! V zadnjem času je slišati, kako v Kranju ni denarja, kako je treba varčevati in kako je treba podpisati kodeks etike funkcionarjev. Mednje sodi tudi svetnik SZNKS Jože Lombar, predsednik KS Trstenik in direktor podjetja za upravljanje parkirišč, ki je od občine prejelo v istem času (zdaj prejema po okoli 4000 evrov od Komunale) preko 1 000 000 evrov. Dober pdojetnik, dober predsednik? Vsekakor: janurja 2015, v času krize z denarjem, v času varčevanja je KS Trstenik plačala mesarstvu Snedic 860 evrov za mesne dobrote. Spomnimo: v sloviti mesni aferi je Lombarjeva stranka plačala isti mesariji preko 2 000 evrov! Skupaj pa isti mesariji KS Trstenik "pomaga" s preko 10 000 evrov prometa z mesninami! Kar preprosto pomeni, da je bilo decembra na Trsteniku veselo: 860 evrov znaša v januarju plačan račun za požrtije. Zato naj gospod župan Boštjan temeljito premisli, ko govori o denarju. Kajti na Trsteniku ga je dovolj. Je že odredil revizijo porabe KS, je že začel preverjati, kako so v isti KS plačani družinski člani mestnega svetnika Lombarja? Je že obvestil KPK, policijo in še koga? Za biftek je denarja vedno dovolj, kajne? In tako enim požrtije, drugim pa dobrodelne akcije!