Branko Grims (SDS) in Zoran Stevanović (nesojeni župan in mestni svetnik) sta napadla kodeks ravnanja funkcionarjev na seji mestnega sveta. Gospod Stevanović ga je označil, da je "brezvezen" (ne on ampak kodeks), Branko Grims pa da gre za "gemišt" (verjetno je mislil na brizganec, ampak Branko se v javnosti očitno rad izraža v tujem jeziku nekdaj bratskih narodov) - to pa je beseda, ki je Slovar slovenskega knjižnega jezika ne pozna!? Bistvo: SDS ima kodeks, ki ga priznava in sprejema Branko in mestni kodeks nima ne pravne podlage, ne prave vsebine, ne veljavnosti, nič. Namenjen je - tako Branko - obračunu z opozicijo za kar bo orodje častno razsodišče iz predstavnikov civilne družbe. Šlo bo le za obračun z opozicijo, z drugače mislečimi ipd. Branko je bil ognjevit, pomagal mu je Bojan Homan, sodelovala Saša Kristan (vsi svetniki SDS) in nato so odšli. Glasovanja se niso udeležili, kodeksa ne bodo pospisali, zanje nima ne veljave, ne vsebine, ne vrednosti, ne vrodostojnosti. Ostali so ga podprli: 25 svetnikov in svetnic je podprlo kodeks - celotna koalicija! Podporo so mu izrekli tako svetnik Bajt (NSi) kot Velov (samostojna lista), celo Barbara Gunčar iz opozicije nima nič proti, celo Rozman (SLS) ga je načelno podprl z zadržki glede častnega razsodišča. Slednje naj bi bedelo nad ravnanjem mestne politike in bi ga tvorilo pet občank/občanov izven politike. Branko Grims je jasno poudaril, da to ne bo neodvisen organ ampak orodje vladajoče koalicije. Beti Jenko (Več za Kranj) je kodeks predstavila in na malce sramotno vprašanje, če je bila kaj plačana za delo pri njem, je poudaria, da so vsi kodeks pripravljali zastonj. O plačilu je seveda namignil Branko Grims, ki je na koncu odšel iz dvorane in svetniki so kodeks izglasovali. Ko bo objavljen v uradnem listu, bo začel veljati. Trma pa že najavlja zbiranje predlogov za častno razsodišče častnih meščank in meščanov na naši spletni strani!!!

Velika zmaga koalicije: kodeks ravnanja funkcionarjev je sprejet! Beti Jenko je z dostojanstvom odgovorila na malo provokacijo. Ženska, ki je hladna kot gemišt (oprostite: špricer) na take štose opozicije...