Presenečenj o stanju v zavodih ni konec, kranjsko oblast boli glava. Leto 2015 bo leto kadrovanja po zavodih kjer seveda pristanejo milijoni evrov. V skupščino Komunale (kranjska občina je večinski lastnik okoli 70% tega največjega javnega podjetja na Gorenjskem) je bila imenovana direktorica mestne uprave Senja Vraber kot tista, ki bo tam zastopala občino in občane. Ja, občane: mi smo vsak mesec plačniki položnic, trije mestni svetniki pa so za časa Mohorja Bogataja tam dobili službe (seveda po ustreznem poteku razpisov kjer so bili najboljši), še dva dodatna politična lokalna funkcionarja pa so tudi zaposlili v času, ko je Komunalo nadzoroval gospod Zaletelj iz - jasno - slovite mesne stranke šefa Lombarja! Da je šlo za politično kadrovanje, je danes za javnost povedal tudi župan Boštjan Trilar, ki bo imel sestanek z vsemi solastniki in v kratkem bo tudi skupščina Komunale kjer bo treba naliti čistega vina. Koliko prinaša izgub odvoz smeti glede na to, da kljub pripravam na novo čistilno napravo in Gorki nismo storili vsega, da bi Komunala delala nemoteno? Kdo je odgovoren? In kdo vrti po bankah milijone, o katerih v Komunali molčijo in so "zlata rezerva za hude čase"? Ja, kakšni pa so časi zdaj in kdo koga pooblašča, da nam viša zneske na položnicah, da skrije svoje (ne)delo? Zopet: mirno so trije mestni politiki sprejeli službe na Komunali in za povrh sedeli v mestnem svetu! Nikomur ne strežemo po kruhu, toda: prevetritev tega javnega podjetja je nujna. Pomislite: ob vsem tem za Novo leto niso zmogli delavcem, ki jih najdemo ob cestah in pridejo po naše smetnjake niti klobase ponuditi!