Kot smo najavili včeraj, se je s problemom, ki pretresa politično oblast, že seznanil vsaj župan Boštjan. To pa pomeni, da bodo odgovorni morali danes že dati odgovore o tem, ali je v samem vrhu prišlo do konflikta interesov in bo imela delo tudi KPK. Seveda pa nihče ni kriv (saj to poznamo, kajne...) dokler ni krivda dokazana in zato lahko ponazorimo zgodbo z naslednjimi podatki: prepletenost lastništva podjetij pripelje do enega od politikov Kranja. Ni nič novega, še manj neznanega - a je nelogično, da na eni strani politika sprejema kodeks, eden od oblastnikov pa pri tem uživa poslovne in politične bonitete. In če na eni strani lahko rečemo, da bo pravno pojasnilo zanimivo, bo etično silno težko: še preden bomo sploh dobili častno razsodišče za kodeks ravnanja politikov, je v zadregi trenutna oblast - tolmačenje pa še čakamo. In to od najbolj odgovornega. In verjamemo, da bomo ponovno lahko pokazali in dokazali, da ne gre za nobene obtožbe kar počez - ampak za dejstva. Zato bomo od politike veseli enakega - dejstev. In mimogrede: kako je že rekel antikodeksov zagovornik Branko Grims, da bo kodeks ščitil le pozicijo, vodilno koalicijo? Že mogoče: Trma ravna drugače. In mimogrede: ne zanima nas, koliko je kdo kje zaslužil - zanima nas povezava z javnim denarjem, politiko in občino...Danes Trma torej ostaja obvezno branje!