Sestanek svetniških skupin se dogaja pred vsako sejo mestnega sveta in tako je bilo tudi tokrat. Ni bilo prav nič burno, nam poroča naš vir, a zanimiv predlog je podal župan Boštjan Trilar: podpisovanje kodeksa naj bi zamaknili....!? V luči zgodb, ki smo jih objavili, logično. Toda kodeks mora biti podpisan v 30 dneh po objavi in tako ni možnosti, da bi podpise svetnikov dobili, ko bo znan prepih v koaliciji. In to preprosto pomeni, da bo jutri vsak med svetniki inostalimi funkcionarji kodeks pač podpisal, če ga bo želel. Prav zanimivo bo videti, kdo se temu ne bo pridružil! Jasno je, da zapletanje s pojasnili ni v prid urejenim odnosom vladajoče koalicije kjer naj bi po naši oceni vsaj 10 svetnikov trdno stalo za svojimi stališči glede podžupana. To pa pomeni, da bi bil lahko Trilar kmalu v manjšini v lastnem mestnem svetu!? Prav tako pa jih ni malo, ki so prepričani, da se da problem urediti in razrešiti s pametjo in ne na horuk, kot se reče. Nesporno pa bo podpisovanje kodeksa potekalo povsem v drugačnem ozračju kot so si zamislili vsi, ki so to dobro zamisel udejanili.....