Seja mestnega sveta v tem trenutku še traja. Igor Vrlov za zdaj ostaja v skupščini Komunale (za zamenjavo je glasovalo 21 članov sveta, potrebnih bi bilo 22). Toda prekinitev seje pa daje slutnjo, da še ni vse gotovo...kot je znano, bi Velova mestni svet zamenjal, ker zaradi incidenta skupščina Komunale ni bila izvedena oziroma dokončan postopek za izbor novega direktorja.