Problemi lastninjenja zemljišč okoli blokov so v Kranju že dolgoletni. Pri Vodovodnem stolpu je ljudem nekdo čez noč postavil na zelenico in otroško igrišče novo stavbo - pa kaj!? Na Planini pa nas opozarjajo na džunglo pri Likozarjevi oziroma Šeligovi ulici. Nekje je pokošeno, drugod zaraščeno. KS Bratov Smuk ima problem neurejenega okolja, ki izhaja iz neurejenega lastništva in slednje iz neurejenosti nasploh: ljudje so marsikje pozabili urediti, kaj jim pripada, kaj je njihovo in kaj ne, kaj je občinsko in kaj ne. Pa je kolobocija tu: uradni kosec občinske trave zemljišč ne kosi, ker niso občinska - krajevna skupnost jih ne more kositi, ker za to nima denarja in imamo džunglo sredi Kranja. Pravijo, da se bodo dogovorili, razmejili, uredili in pokosili... V džungli je živel Tarzan, krajanom pa ni do tega!

Pridite v džunglo po kranjsko....
Zeleni ali zanemarjeni Kranj?!