V prve pol leta je v Kranj prišlo delat in bivat (gre za enotno dovoljenje) 1800 tujcev - 1277 Kosovcev, 489 jih je z območja BiH. Toda treba je vedeti, da mnogi po ali ob zaposlitvi pripeljejo s seboj tudi družine. Tako smo na MO Kranj zvedeli, da je bilo leta 2017 v Kranjskih vrtcih 155 tujcev, leto kasneje 169, letos septembra jih bo po sedanjih podatkih 211. Za osnovne šole ni podatka o skupnem številu tujcev, vsekakor pa tudi te številke niso majhne. Prav področje sociale pa nujno zajame tudi prišleke, ki imajo ob zaposlitvi seveda tudi svoje pravice kar je povsem v redu. Manj dobro pa je, da - to je res neuradna ugotovitev - velika večina davčnih zavezancev, ki pridejo k nam, prijavlja prejem minimalnih plač čeprav v resnici dobijo tudi več. To pa potem znižuje lahko cenzuse pri uveljavitvi drugih socialnih prejemkov. Ključno pri tem je seveda delovanje države: ali je razdelitev teh pomoči (otroški dodatki npr.) pravilna in stvarno odraža potrebe, ali pa gre za izigravanje. In pri tem dodajamo, da pri zlorabah ne delamo nobene razlike med prišleki in Slovenci - v vsakem primeru gre za udarec na naš proračun oziroma okoriščanje na račun skupnosti. Letos lahko pričakujemo samo pri prišlekih s Kosova do 3000 izdanih delovnih dovoljenj kar bo absoluten rekord v kranjski zgodovini. Kajti v Kranj so zaradi industrije največ prihajali delavci iz BiH, Srbije, Makedonije ....zdaj pa Kosovo tolče vse rekorde.