Stranka Več za Kranj (3 mestni svetniki) na spletu objavlja napačne podatke o svojih organih, predsedniku. Na to smo jih opozorili in prosili za odgovor, kdo sestavlja - na primer - izvršilni odbor, kdaj so imeli konres stranke ipd. Kot stranka, ki si prizadeva za varovanje javnega denarja, bi seveda tsami morali te podatke urediti (od julija naprej naj bi stranko vodil Gorazd Copek po podatkih na uradnih straneh kot je AJPES), na spletu pa so podatki zavajajoči. Obenem pa smo želeli preveriti, kako so do zdaj spoštovali načelo politične etike, ker so bili 4 leta na oblasti z županom Boštjanom Trilarjem in Gorazdom Copkom, ki je (sodeč po spletu pa še vedno) bil tudi član IO stranke - skupaj s podjetnikom Aljažem Primožičem (direktor Zavoda Carnus, direktor AT Primožič, tudi samostojni podjetnik). In smo naslovili vprašanja o poslovanju z Zavodom za kulturo in turizem Kranj, ki ga vodi Tomaž Štefe o poslovanju z Aljažem Primožičem. In je direktor poslal podatke, ki so - milo rečeno - zavajajoči. Za več kot 4000 evrov je namreč Štefe posloval s Primožičem - letos. Zdaj je poslovanje seveda drugačno kot prej: Primožič ni več politični funkcionar stranke na oblasti - ampak v opoziciji. In ponavljamo: samo njegovo delo ni sporno, ima pravico biti direktor kjerkoli in delati za kogarkoli. SPORNO JE, KAKO SO MU NAKAZOVALI JAVNI DENAR ZA POSLE TISTI, KI TRDIJO, DA SO ZA TRANSPARENTNO DELOVANJE: GORAZD COPEK&BOŠTJAN TRILAR ETC. V VEČ ZA KRANJ. Za ogrevanje pred novim odgovorom gospoda Štefeta (glej no glej naključje: posli s Primožičem so se pri njem začeli skladno z nastopom funkcije direktorja in izbrala ga je oblast Boštjana Trilarja): državni portal ERAR prinaša podatke o poslovanju MO Kranj in Zavoda za turizem in kulturo (ustanovitelj občina, denar proračunski) z omenjenima podjetjema člana IO Več za Kranj: obseg je 55 000 evrov!!!! Enostavno zapisano: toliko sta politična strankarska funkcionarja MO Kranj omogočila prihodkov podetju človeka iz vodilnega organa iste, njune stranke! Pri tem sta sprostila zapornice javnemu denarju in seveda bomo tudi za te posle pridobili podatke, kaj sta mu plačevala. Letos je Aljaž Primožič dobil plačilo tudi za Utrip, ki je informativni bilten Zavoda za turizem in kulturo kot tudi za "dve produktni brošuri za korejski trg" (???) ter za brošuri Enjoy Kranj! Veselimo se novih odgovorov g. Štefeta in Več za Kranj o njihovih funkcionarjih in seveda dodajamo fotodokaze naših trditev. Zanimiva in nadvse naključna so izplačila od 2015 dalje....In jasno: zahtevali bomo tudi pojasnilo računov od MO Kranj za čas do letos /38 000/ oziroma izplačila gospodu Primožiču!

Nakazila funkcionarju Več za Kranj s strani občine - prej so bila minorna, od 2015 pa živahno izdatna. Naključje!?
Narod naš dokaze hrani....seznam IO Več za Kranj, ki je veljaven, dokler ne dobimo novega. Zanj smo vprašali seveda Več za Kranj.
Tomaža Štefeta je januarja 2016 predstavil javnosti župan Boštjan Trilar - posli s Primožičem pa so trajali že od nastopa Trilarja na župansko funkcijo....
Povdžupan Vehovec (Več za Kranj) je podprl projekt kjer je bil (brezplačno!!!) aktiven Aljaž Primožič(Več za Kranj)
Park vrednot je nastal s prostovoljstvom, so rekli oblastniki. A Aljaž Primožič je poleg prostovoljstva redno prejemal še plačila za storitve iz proračuna MO Kranj....
Takole so vrednote zgledale v letu 2017 (še vedno na oblasti Več za Kranj), v ostanek trave se ne bi mogel skriti niti Gartencvergel. O tem je takrat poročal še novinar Dnevnika Miran Šubic.