"Se komu plačuje usluga?" se sprašuje javno stranka Več za Kranj oziroma njen Izvršni odbor. Semantično gledano: usluge so brezplačne, storitve se pa plačajo! Toda državni portal ERAR je res dobra pogruntavščina in tako je postalo jasno, čemu je - na primer - gospod Tomaž Štefe, direktor javnega in iz proračuna plačanega Zavoda za turizem in kulturo Kranj, novinarsko vprašanje in odgovor Trmi poslal v vednost dvema - članoma IO Več za Kranj, ki imata v Zavodu posebni, a povezani vlogi. Tako je odgovor prejel predsednik sveta Zavoda gospod Rok Pintar = član IO VZK od aprila dalje!!?? Jasno, da ga je prejel tudi podjetnik, direktor in poslovni partner Aljaž Primožič=član IO VZK od 2014 in še zdaj....Formalno ni nič narobe in strinjamo se, da se tako dela. A zakaj ni Tomaž Štefe o odgovoru in vprašanju obvestil vseh članov sveta zavoda, ki so po tej plati povsem enakovredni? No, zdaj pa je treba vprašati gospoda Štefeta, gospoda Pintarja, gospoda Primožiča, zlasti pa vse člane IO Več za Kranj in predsednika Gorazda Copka: se komu plačuje usluga? Politična usluga? Ali kaka druga? Gospod Primožič je z vednostjo strankarskega funkcionarja (po novem) posloval tudi letos z zavodom, da o skupnem znesku okoli 50 000 evrov prometa ne pišemo?! Od gospoda Štefeta odgovor na ponovno vprašanje še pričakujemo, nobenega dvoma pa ni, da je gospod Primožič bil partner pri porabi javnega denarja takrat, ko je Boštjan Trilar vodil občino in skrbel za proračun, prav tako pa mestni svetnik Gorazd Copek. Kaj sta in kako "plačala" raznoraznim "primožičem" prepuščamo njuni vesti in seveda upamo, da ju bo skrb za javno denar gnala naprej in bosta to tudi pojasnila! Javno, če se le da, ker s Trmo ne komunicirata....

Nova in stara članica IO Več za Kranj: Mojca Pugelj in Sonja Mašič....tudi njiju skrbi plačevanje uslug....Pohvalno in čestitke za funkciji!