Župan in predsednik stranke Več za Kranj Boštjan Trilar je 14.12.2018 podpisal sporno pogdob za urejanje kranjskih zelenic kar stane 500 000 letno. Komisijo, ki je vodila razpis, je vodil podžupan in član Več za Kranj Boris Vehovec. Oba sta zdaj svetnika stranke Več za Kranj v mestnem svetu. Borisa Vehovca javno sprašujemo:

*ali ste kot podžupan in predsednik komisije vedeli ali bili opozorjeni, da najboljši ponudnik sploh ne sme sodelovati na razpisu, ker za to nima z zakoni predvidenih pogojev?

*ali ste kot predsednik komisije od mestnih uradnikov dobili kakršnokoli opozorilo, da je postopek razpisa sporen, nezakonit, sumljiv?

*ali ste kot predsednik komisije samoumevno sprejeli dejstvo, da je bil najbolj ugoden ponudnik cenejši za 250 000 evrov letno oziroma 1 250 000 evrov za čas trajanja pogodbe?

*ali ste kot mestni svetnik nove oblasti prebrali revizijsko poročilo o poslu, ki ste ga omogočili, župan pa ga je podpisal in mu dal veljavo in ali ste kot svetnik terjali odgovornost za porabo javnega denarja?

*ali boste kot svetnik odstopili, če bo ugotovitve državne revizijske komisije, na katere ni pritožbe, potrdila še finančna preiskava na MO Kranj?

Državna revizijska komisija je ugotovila:

*postopek izbora je bil diskriminatoren zoper ponudnika, ki je bil bistveno (še enkrat) cenejši od izbranega ponudnika

*to je MO Kranj storila tako, da je vztrajno preverjala reference cenejšega ponudnika, ni pa enako storila s ponudnikom, ki je potem, ko je ostal edini, dobil še enkrat večjo vsoto za zelenice

*da je ponudnik Flora Sport dejansko nezakonito delovaln pri celotnem razpisu, ker zakonodaja predvideva pogoje kjer podjetja, ki so povezana z davčnimi dolžniki ali podjetji v stečaju, ne morejo sodelovati na razpisu kot je to storila Flora Sport /povezana s Flora, Medvode/

Ugotovitve si lahko preberete na strani državne revizijske komisije pod "odločitve" v celoti!

Koga med svetniki in svetnicami bo zaskrbelo, da plačujemo po nezakonitem razpisu letno 500 000 evrov namesto 250 000 evrov kot je bila cenejša (izločena od naročnika MO Kranj) ponudba za zelenice?