V letu 2018 je JHP (Janja Habjan je direktorica in po novem edina lastnica) svetovalo kranjski občini za vsaj 35 000 evrov, odkar pa domžalska svetovalka deluje, je od Kranja prejela že več kot 200 000 evrov za sodelovanje/ svetovanje v projektih kot je tudi pogodba o vzdrževanju zelenic (vredna 500 000 letno, podpisana 2018). Najel jo je torej Boštjan Trilar, ki je kot župan tudi podpisal pogodbo, ki joe državna revizijska komisija pravnomočno proglasila za nezakonito oziroma je potrdila sume ministrstva za javno upravo. Svetovalko, ki je svetovala tudi pri javno zasebnem partnerstvu za šolo v Stražišču, sprašujemo:

*kakšen je komentar sklepov državne revizijske komisije, ki je proglasila postopke v katerih ste sodelovali, za nezakonite?

"V času od 2016 do 2018 je bil vložen en zahtevek za revizijo, Ministrstva za javno upravo, ki je zadeval to področje v MO Kranj, postopki pa so bili trije. Sicer pa je na ravni države bilo vsaj 8 revizij za urejanja zelenic v drugih občinah, tudi v kranjskem primeru pa je bilo veliko drugih, ki so s strani države spremljali konkurenčni bolj med Trato d.o.o Novo mesto., Floro d.o.o. Floro Šport d.o.o. Prav zanimanje in udeležba policije, KPK, ministrstva za JU, revizijske komisije pri kranjskih postopkih je terjala posebno pozornost in transparentnost. Strokovno se z odločitvijo revizijske komisije ne strinjam, a na njene odločitve še ni pritožbe in jih je treba spoštovati!"

*ali ste v času postopka kakorkoli opozorili, da bi bil lahko izvajalec sporen, ali ste opozorili, da je znesek na koncu podvojen (od 250 na 500 000 evrov letno)?

"V letu 2018 je bil znesek dvignjen za 100 000 evrov letno, ne podvojen. Na tak dvig sem naročnika opozorila pisno!" (opomba Trme: podvojen znesek je izpostavila državna revizijska komisija, ki je spremljala 3 postopke, JHP pa nam je odgovorila za 2 v letu 2018).

*ali ste že bili v stiku z občinsko forenzično preiskovalno skupino in ali ste sodelovali pri tem?

"Sestanek in pregled te zadeve je s preiskovalci MO Kranj dogovorjen za prihodnji teden."

*ali ste pripravljeni nositi odgovornost za morebitne finančne posledice omenjene sporne pogodbe kjer ste bili svetovalka?

"Pri izvajanju svetovalnih storitev smo ravnali skrbno, upoštevali veljavno zakonodajo in obstoječo prakso državne revizijske komisije."

Gospe Janji Habjan se za odgovore zelo zahvljaljujemo. Na podobna vprašanja nista odgovorila mestna svetnika Več za Kranj&SAB in prej župan in podžupan - Boštjan Trilar in Boris Vehovec. Nesporno je Janja Habjan samo v letu 2018 za svetovalne storitve prejela najmanj 35 000 evrov, to pa je bilo tudi leto (kot nam je odgovorila), ko je svetovala pri obeh postopkih za zelenice.