Bil je november 2018, ko sta se smejala direktor GGD Stanko Remic in župan Kranja Boštjan Trilar (Več za Kranj) in stisnila roki za okoli 6 000 000 (šest milijonov). Bilo je samohvale kot vedno, a tudi skrbno varovana skrivnost je prišla na dan: BOŠTJAN TRILAR JE PODPISAL POGODBO BREZ, DA BI MO KRANJ PRIDOBILA GRADBENO DOVOLJENJE, KI GA ŠE DANES NI IN GA ŠE DOLGO NE BO! IN ZRAVEN JE ŽUPAN PODPISAL ZANIMIVO OBVEZNOST ZA - NASLEDNIKA: TELOVADNICO BO KADARKOLI GRADILA GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA!!! Bistvo: župan sploh še ni vedel, ali gradbeno dovoljenje bo in je že podpisal super drago pridobitev nekoč...ko njega že več na občini ne bo!

Zdaj je oktober 2019 in župan Kranja (nas obveščajo mestni svetniki) je predstavil projekte, ki jih bo Kranj udejanil z evropskim denarjem. Eden od njih je telovadnica z učilnicami v sklopu OŠ Stane Žagar. KRANJ BO TO ZGRADIL SAM, BREZ JAVNO ZASEBNEGA PARTNERJA. SKUPNA CENA: 2,7 MILIJONA EVROV. OD TEGA 1,7 MILIJONA EVROPSKIH IN DRUGIH SREDSTEV. Župan je najprej obiskal tiste stanovalce, ki so bili za predhodnika nepomembni in jim ni namenil svojega časa - zato še danes oporekajo gradbenemu dovoljenju po starih načrtih: "Z občino zdaj komuniciramo, se pogovarjamo!" nam je povedala predstavnica (ime in priimek Trmi znana).

Trma je prva in edina opozorila na novo zasebno-javno partnerstvo, ki nima niti danes ključnega dokumenta: gradbenega dovoljenja. Župan Boštjan je bil sicer opozorjen, da ni dobro, da je v primeru telovadnice v Stražišču bil samo en ponudnik. A je isti predsednik Več za Kranj to prezrl oziroma je ponovno izbral edinega ponudnika in to istega ponudnika. Ne za isti denar, za višji znesek.

Bistvo: Kranj bo telovadnico in učilnice dobil. Ker jih OŠ Stane Žagar potrebuje. Poti do njih pa sta zdaj dve - Trilarjeva ali Rakovčeva. Da, mestni svetnik Boštjan Trilar bo zagotovo kolegom svetnikom (precej jih je še iz prejšnjega sklica) povedal in pojasnil, zakaj nikomur ni povedal "odložilnega pogoja" podpisane pogodbe: da ni imel gradbenega dovoljenja! Ključnega dokumenta!?

Ugibamo: kam ali komu bi šel ali bo šel denar za Žagarco? Kdo bi bogatel z javnim denarjem?

Nova oblast želi zgraditi objekt za 2,2 milijona evrov, od tega bi Kranj dobil 1,7 milijona iz evropskih virov, eko sklada....?