Trma je pridobila dokument, ki dokazuje kako kranjska oblast od leta 2006 dejansko podcenjuje nevarnost bivanja vaših otrok, dijakov, športnikov, rekreativcev pod staro tribuno. Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana je za oblast Mohorja Bogataja izdelal nesporno, jasno in opozorilno mnenje o stanju objekta. Poglejmo poudarke:

*zgrajen je bil pred sprejetjem prvih predpiso o potresni obtežbi leta 1963

*tribuna sploh ni zgajena glede na potresno obtežbo

*pri potresu bi lahko prišlo do izpadanja strešnih elementov z ležišč

Glede potresne varnosti lahko objekt označimo kot močneje potresno ogrožen!

Ključno: ali predsednik kluba in mestni svetnik SD Beno Fekonja ve, kaj pravi strokovno poročilo? Ali se zaveda, da bo tudi kozmetična prenova kopalnic v potresno nevarnem objektu popolnoma nevzdržna glede na ugotovitve? Ali ima te podatke podžupanja za družbene dejavnosti iz SD Nada Mihajlovič? Ali o tej ugotovitvi vedo tisti, ki so načrtovano rušenje ustavili, gradnjo nove tribune pa preprečili? Igrajo se z življenji Kranjčank in Kranjčanov - potresa lahko ni 1000 let, lahko pa se zgodi jutri! Zakaj mestna oblast javnosti ne predstavi ugotovitev, ki so bile podlaga za zdaj odpisano naložbo in zakaj inšpekcijske službe ne prepovedo bivanja v takem objektu?

Trdimo, da imajo odgovorni vse dokuemnte o katastrofi, ki se lahko zgodi - a ne ukrepajo. Še več: skrivajo podatke o dejanskem stanju! Svetnik Igor Velov je na seji sveta v decembru jasno povedal, da je treba objekt porušiti. Kot bivši podžupan že ve, zakaj!

Strokovno ugotovljeno: tribuna lahko pade kadarkoli!
Koliko bi jih preživelo?