Spopadi posameznikov in struj na OŠ Jakob Aljaž so do zdaj povzročili obiske inšpekcij in - brezvladje: sveta šole niso imeli več kot pol leta....nesoglasja med zaposlenimi pa so se razplamtela. Za to šolsko leto naj ne bi imeli šolskega delovnega načrta...krovnega dokumenta! Ravnatelj Jože Povšin je s svojim načinom vodenja povzročćil različne odzive, spore, nesoglasja ipd. Tudi današnja seja novega sveta zavoda je prinesla zanimivo ugotovitev: spor oziroma pritožba glede volitev članov sveta zavoda je še v teku, kljuub temu pa so zdajle izvolili novo predsednico sveta Monika Donko, njena namestnica je Milena Ristič. ODNOSI V KOLEKTIVU SO OČITNO ŠE VEDNO NAELEKTRENI, DELOVANJE ŠOLE PA JE TUDI ZARADI PANDEMIJE V "IZREDNIH RAZMERAH"! Pri tem ne gre pozabiti, da se ravnatelju Povšinu počasi izteka mandat in bo seveda to nova priložnost za "obračun" na šoli kjer so v preteklosti (na primer) že odločili, da zaradi očitkov o mobingu zaposlenih ravnatelj o tem opravi posebno izobraževanje zase... /tudi o tem je Trma poročala/. O SEJI, KI SO JO DEJANSKO POGREŠALI VEČ KOT POL LETA IN JE BILA OŠ JAKOB ALJAŽ DEJANSKO BREZ POTREBNIH ORGANOV, BOMO ŠE POROČALI....