Leto 2018, direktor Komunale Marko Kocjančič, župan Kranja (največji lastnik podjetja) Boštjan Trilar: izvedeno je javno naročilo za vodomerne jaške, ki ga dobi podjetje Aros iz Mengša katerega sedež je v zasebni hiši, ima eno zaposleno - direktorico! V dveh letih izvedbe dobave vodomerov podjetje proda Komunali za skoraj 500 000 evrov vodomernih jaškov. POJASNILO PODJETJA JE JASNO: SMO ZASTOPNIKI ZA VODOTEHNIK, IMAMO KUP PODIZVAJALCEV, NA ZADNJE NAROČILO KOMUNALE SE NISMO PRIJAVILI. DOBAVLJALI SMO ODLIČNE VODOMERNE JAŠKE KJER JE CENO ODREJALA TUDI ŽELJA ALI ZAHTEVA NAROČNIKA, KAJ ŽELI. REKLAMACIJ SKORAJ NI BILO. NAŠE POSLOVANJE JE POSLOVNO IN STROKOVNO IN ZAVRAČAMO VSAKE DRUGE NAMIGE O KAKEM PREPLAČILU IPD. POUDARJAJO, DA JE TREBA PRI CENAH VEDNO VEDETI TUDI, KAJ VSEBUJE DOBAVLJEN IZDELEK - KAKŠNO DODATNO OPREMO IPD.

Leto 2020, direktor Komunale Matjaž Berčon, skupščino vodi Matjaž Rakovec in pred tem je bil to mestni svetnik Zoran Stevanović, ki direktorja skuša zamenjati a po odločitvi sodišča (nepravnomočni) je bilo to nezakonito: zdaj Komunala kupuje precej cenejše vodomerne jaške in obenem izvede novo javno naročilo kjer pa se Arso ne prijavi. Prijavijo se 4 ponudniki (Vodotehnik, Maincor, Aquatim in Zagožen, izbor pa še ni dokončan). TRI PRVO NAŠTETA PODJETJA IMAJO ISTI NASLOV V ŽALCU IN PRI LASTNIŠTVU SE POJAVLJAJO ISTA IMENA KAR PREPROSTO POMENI, DA JIH OBVLADUJEJO ISTI LJUDJE. ZAKAJ SO TRI PODJETJA Z ISTEGA NASLOVA ODDALA TRI PONUDBE, JE VEČ RAZLAG. ČETRTI (ZAGOŽEN) PA JE EDEN NAJVEČJIH IZDELOVALCEV TEH JAŠKOV IN KOMUNALA KRANJ JE NEKAJ JAŠKOV KUPILA V ZAČETKU LETA, KO SO UGOTOVILI, DA SO CENEJŠI.

Razlika v ceni bi pri omenjenih izdelkih znašala tudi 150 000 evrov, če bi šlo v obeh primerih ponudnikov za povsem enake izdelke. Pri tem pa je ključen še en podatek, ki pa ga še preverjamo: PODJETJE ZAGOŽEN PRI JAVNEM NAROČILU 2018 NI MOGLO SODELOVATI, KER JE KOMUNALA ZAHTEVALA SAMO ENE OBLIKE KAR JE POMENILO, DA NA RAZPISU SPLOH NISO MOGLI SODELOVATI!?

"Gre za možne prihranke Komunale kar je ob sedanjem stanju dobro. Razpis bomo končali z izborom najboljšega ponudnika in umaknili smo omejitve, ki so ta krog morda zožile. O vsebini ponudb ne želim dajati izjav, nesporno pa jih je več kot prej. Gre za velike zneske v skupnem seštevku, zato bom poskrbel za racionalno nabavo in ustrezno kakovostne izdelke," nam je zatrdil Matjaž Berčon, direktor Komunale. Prejšnji direktor Marko Kocjančič je zdaj zaposlen v javnem komunalnem podjetju Prodnik (lastnice občine z domažlskega konca) na enem vodilnih delovnih mest. Omenjeno podjetje je tudi velik poslovni partner podjetja Aros, ki je z obema komunalnima podjetjema do zdaj opravilo za preko 1,6 milijona poslov.