Danes se je zgodila izredna skupščina JP Komunale Kranj kamor ni bilo predstavnikov Cerkelj, Nakla, Šenčurja. Preprosto povedano (glede na dokumente): izredna skupščina je sklepčna, če za sklepe glasujejo vsi solastniki/deležniki ...a jih na sejo vseh sploh ni bilo!? To sta potrdila župana Cerkelj in Nakla in dodala, da je po veljavnih aktih in predpisih taka skupščina - nesklepčna oziroma ne more sprejemati nobenih sklepov! Pa jih je: kot smo zvedeli neuradno, je sklicatelj Zoran Stevanović (Zoran za Kranj) z ostali izglasoval sklep, da je razrešen Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj. Ker smo o tem zastavili vprašanja mestnemu svetniku in predstavniku MOK v skupščini Komunale, gospodu Stevanoviću, odgovore še čakamo. Zdi pa se, da se je zgodil nov zaplet, nova šlamastika, nov "udar" Stevanovića na direktorja. **Spomnimo, da je isti svetnik 5.2. povabil člane skupščine kar v bife in "odstavil" direktorja Komunale kar v gostilni, slednji pa ni prejel ne zapisnika, ne sklepa oziroma je o vsem zvedel iz medijev. In še: Zoran Stevanović je javno izjavil, da je bil takrat direktor odslovljen zakonito, kasneje pa pod težo vprašanj o potemu "skupščine" pač potrdil, da odstavitve ni bilo....Pa počakajmo, kaj se je zgodilo tokrat in kaj "naj bi se zgodilo"....**Jasno pa je, da bo zopet odločilno poznavanje in spoštovanje predpisov kjer pa je naš mestni svetnik pogrnil na celi črti pri prvem poskusu "puča v Komunali". In dodajamo: nikdar si ne bi dovolili pisati o tem, ali ima po vsebini svetnik prav in zakaj ja ali ne - gre pa žal za popolno polomijo poznavanja postopkov tistega, ki dejansko vodi - skupščino Komunale! To pa je bilo do zdaj v luči smešenja pred javnostjo, drugimi občinami ipd. naravnost tragično za mestnega politika, ki je z nesojenim povabilom na kavo v bife storil medvedjo uslugo javnemu podjetju, Kranju in kranjski politiki....

![](/img/megličnaklo.jpg "Župan Nakla Meglič: \"Našega predstavnika v skupščini Komunale ni bilo in po veljavnih aktih JP Komunala, je sleherna izredna skupščina brez 100% prisotnosti in soglasne odločitve vseh - neveljavna!\"")