Ko je mestni svet na predlog Igorja Velova (pridružilo se mu je pri glasovanju 25 svetnic in svetnikov) in ob glasnem strinjanju "bifepolitika" Zorana Stevanovića sklenil, da se ne bo seznanil s početjem svetnikov Boštjana Trilarja&Borisa Vehovca (Več za Kranj) v času, ko sta kot podžupan in župan poskrbela, da plačujemo letno 300 000 evrov (pre)več za urejanje zelenic in je pogodba nesporno nezakonita oziroma jo je državna revizijska komisija tako pravnomočno razveljavila, smo debelo gledali. Potem pa ukrepali: MO Kranj in župana Matjaža Rakovca smo uradno zaprosili (=zahtevali), da javni dokument, plačan z javnim denarjem, vidijo vsi davkoplačevalci, ki to hočejo. Za kaj gre? GRE ZA IZSLEDKE PREISKAVE POČETJA OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, URADNIKOV IN ZUNANJIH SVETOVALCEV KJER JE NA KONCU PRIPOROČILO: O VSEM OBVESTITI KPK IN POLICIJO! Verjamemo, da bo pošiljanje dokumenta hitro, ker gre samo za "tehniko", da bi si prišli vsi na jasno. Kajti svetniki in svetnice so zadevo malo prikrili, skušali skriti, malce pozabiti ipd. - mi pa ne: ne vemo, česa je kdo kriv in še manj si pridržujemo pravico do presoje, smo pa za informiranje kranjske javnosti. Kajti: če 26 svetnic in svetnikov odloči, da se o izsledkih ne bodo seznanili, se bo tisoče tistih, ki berejo Trmo, prepričalo o nasprotnem. In že odštevamo dni in ure, ko bomo zahtevano prejeli.....Berite Trmo!!!!