Nočemo preveč optimizma: KRANJSKA POSLOVNA CONA HRASTJE BI LAHKO DOBILA POMEMBNEGA VLAGATELJA, KI BI JAMČIL NEKAJ STO DELOVNIH MEST IN V KRANJU VZPOSTAVIL POMEMBEN DEL SVOJE DEJAVNOSTI, KI JE EKOLOŠKO NESPOREN! Novica je pricurljala iz Ljubljane, ker pri projektu mora sodelovati tudi država. Iskali smo odgovor pri županu Matjažu Rakovcu, ki pa je bil tudi jasen: "Hrastje so priložnost za domače podjetnike, obrnike. Ker pa tujci še kako cenijo bližino letališča, prometnic in podobno, je zanimanje logično in lahko samo ponovim in zagotovim: "Mestna občina Kranj je s prostorskim aktom oziroma odlokom zanj ustvarila pogoje za nastanek in razvoj poslovne cone kjer je zdaj prva naloga ustrezna cestna povezava. Ob zanimanju večjih vlagateljev smo seveda odzivni in naredimo vse, da jih pritegnemo!" Kranj je od nekdaj imel in ima veliko gospodarsko moč, do zdaj pa smo imeli s tujimi vlagatelji (Goodyear, Iskraemeco...) srečo: povečujejo svojo proizvodnjo in ohranjajo ali povečujejo število zaposlenih. Hrastje so priložnost za domači kapital - očitno pa tudi za tujega.....