Trma je kot medij dosegla, da revizija početja naših svetnic in svetnikov ni več skrivnost - ravno nasprotno! 37 strani dolga revizija početja z našim denarjam prinaša tudi primere, ki osupnejo: SVETNICA SVETNIŠKE SKUPINE Z ENO ČLANICO (Barbara Gunčar, predsednica SLRP) JE NEKJE PO SLOVENIJI (v Kranju Sava Turizem nima hotelov - morda je bil to Bled ali pa kje drugod) DEBELO ZAPRAVLJALA: 1O MENIJEV???? IN 12 STEKLENIC BOLJŠEGA VINA??? je vsebovala gostija, ki si jo je privoščila za naš denar. ZA KOGA? ZA SVETNIŠKO SKUPINO, DRUŽINO, PRIJATELJE, STRANKARSKE SODELAVCE = NE VEMO! Pravilnik iz leta 2004 to omogoča oziroma je mestna svetnica gostila za naš denar nekje po Sloveniji kogar je pač hotela. Izlet in pojedina? Možno, ugibamo. VSEKAKOR SO REVIZIJI NA TO REVOZORJI MO KRANJ JASNO OPOZORILI! JE ZDAJ LOGIČNO, ZAKAJ SE BORIJO MESTNI POLITIKI ZA TE DROBNE PRIVILEGIJE ZAPRAVLJANJA NAŠEGA DENARJA PO SVOJE IN ZASE? Dvoličnost gospe Gunčarjeve pa prepuščamo vaši presoji: zdaj nam "pridiga", kako je v mestni občini vse narobe, obenem pa organizira gostije kjer "teče od mize" kot se reče?! PONAVLJAMO: MORALA BI ODSTOPITI 28.12.2020, KO JE ZAČELA ODKRITO IN JAVNO KAMPANJO ZA SVOJO OBČINO...TAM BO SEVEDA Z "NAROČILNICAMI" LAHKO RAVNALA PO SVOJE !?