Kranj izstopa po rasti števila kokužb s Covid19, prav tako gorenjska kot regija. Ravnanje občutljivih skupin (zdravstveni delavci, šolniki) je posebej pod drobnogledom. DEJSTVO JE, DA SO 1. OKTOBRA NA GIMNAZIJI KRANJ IMELI ZAZNANE OKUŽBE IN ODREJENO KARANTENO, A JE PROFESORSKIH ZBOR (66!) NASLEDNJI DAN ODPOTOVAL V POSTOJNO NA - IZOBRAŽEVANJE! PETEK JE BIL POUKA PROST DAN (T.I. RAVNATELJEV DAN), IZOBRAŽEVANJE PA JE TRAJALO 2 DNI.... To ravnanje je očitno zmotilo nekoga, ki nas je obvestil in mi smo poiskali odgovore. Ravnatelj je naše poizvedovanje sicer razumel kot nek pritisk, določenih podatkov ni mogel posredovati, napotil pa nas je na NIJZ. O preventivnem ravnanju profesoric in profesorjev ne razglabljamo, takle je bil prvi odgovor o zazanvi okužb (smo poročali na Trmi)!

Nesporno pa je torej po teh ukrepih in zaznavi okužb nemoteno potekalo izobraževanje v Postojni.....kar je očitno razjezilo nekoga od tistih, ki so prepričani, da bi morali dati profesorji Gimnazije zgled in preventivno odpovedati izobraževanje oziroma odhod v Postojno....Ravnatelj je o tem odgovoril takole:

BREZ KOMENTARJA!