Najprej in ključno: mestni svet je sprejel popravek proračuna MO Kranj z veliko večino in brez posebno tehtnih ugovorov! OBČINSKI FINANCAR MIRKO TAVČAR: LANI SMO SE ZADOLŽILI ZA 3.3. MILIJONA OZIROMA MANJ KOT JE BIL NAČRT, LETOS BOMO POPRABILI SKORAJ 79 MILIJONOV, ZADOLŽITEV JE NAČRTOVANA KOT DO ZDAJ ZA 9,5 MILIJONA, VIŠJA JE PORABA, VIŠJI PRIHODKI... Za vsako oblast so proračunski dokumenti ključni, a tokrat je Pandorino skrinjico odprl svetnik SDS Bojan Homan, ki je opozoril na to, da naj bi nastajala nova občina in namignil, da bi bilo naivno zdaj denar vlagati v tista območja, ki se ne vidijo več v Kranju. To je dvignilo na noge svetnico SLRP Barbari Gunčar (snovalko nove občine, ki je o projektu govorila kot "našem" in o sodelujočih "mi hočemo" kar je bilo v občinski stavbi kranjske mestne občine samo po sebi mučno....CELO POZVALA JE, NAJ SE ODCEPI ŠE DESNI BREG S STRAŽIŠČEM VRED!? Ker sama rada poudarja, kako bodo prejeli za 10 000 prebivalcev 6 milijonov evrov, je župan Matjaž Rakovec dodal: "Danes je Kranj zadolžen 434 evrov na prebivalca, če odmislimo tisto kar bi postalo breme nove občine, bi bila ta zadolžitev 321 evrov na prebivalca Kranja in 642 evrov bi bil ob začetku nove občine zadolžen vsak njen občan! Pa še tole: od letnih 6 milijonov prihodkov jih računajte minimalno 5 za družbene dejavnosti! Mi smo v upravi naredili izračune, ki so realni..." Ko smo pričakovali odziv svetnice oziroma morebitne županje nove občine, nas je presenetila: "Mi se zavedamo morebitnih dolgov in jih bomo plačali!" OD TU NAPREJ PA SEVEDA VELJA, DA BI BIL SEVERNI KRANJ ENA NAJBPLJ ZADOLŽENIH OBČIN V SLOVENIJI, A SVETNICA GUNČARJEVA TRDI, DA SO TUDI OKOLIŠKE MANJŠE OBČINE ZELO USPEŠNE...KRANJ PA NE! Svetnik Homan je omenil, da so te aktivnosti bolj "mokre sanje".....in prejel sejnino, "razdiralka" naše občine gospa Gunčarjeva pa tudi...