V zadnjem času smo veliko slišali o novi občini Severni Kranj katere pobudnica je mestna svetnica MO Kranj Barbara Gunčar. Z Mlake je doma. Tam je doma tudi Matej Sušnik, skoraj soseda sta. Slednji je krajevni svetnik, ki seveda soodloča tudi o tem, kako bodo skrbeli za krajevno premoženje. IN TAKO JE KRAJEVNI SVETNIK SUŠNIK POSTAL TUDI HIŠNIK MATEJ. SEVEDA OB PODPORI DOMNA HVALE, KI JE VEČKRAT POUDARIL, DA BO SKUŠAL POSTATI ŽUPAN NOVE OBČINE. GOSPA GUNČARJEVA PA JE RES VELIKOKRAT POUDARILA PREDNOSTI MAJHNIH OBČIN KJER VSE DELUJE BOLJE, JE VEČ DENARJA IPD. ITD. NA KOKRICI SO OČITNO S TAKIMI "POSLI" ŽE ZAČELI...LETA 2019!

"Res sem hišnik in tudi krajevni svetnik," nam je potrdil Matej Sušnik, ki prejema za dela okoli 500 evrov mesečno v povprečju od KS Kokrica. "Denar gre na račun očeta, ki je samostojni podjetnik. Jaz pa sem plačan preko podjemne pogodbe pri njem," nam je pojasnil potovanje javnega denarja na račun njegovega očeta. Mimogrede: Matej Sušnik nam ni bil pripravljen povedati kje je v rednem delovnem razmerju, zatrdil pa je, da je "stalno zaposlen"!

Primer opisujemo zato, ker naj bi bila občina Severni Kranj primer, kako se da stvari urediti v kraju bolje in z več posluha za občane. Če pa je krajevni politik tudi hišnik, je to lahko samo - potrditev takih zagotovil. Vsekakor pa bo dobro, če bodo vse okoliščine poslovanja in delovanja KS Kokrica in nesojenega župana Domna Hvale prišle pod drobnogled mestne svetnice Barbare Gunčar. SLEDNJA JE LANI IN LETOS RADA S PRSTOM KAZALA NA NEPRAVILNOSTI OD KOMUNALE DO ZAVODA ZA TURIZEM. TO SEVEDA NI NIČ NAROBE, VERJETNO BO Z ENAKO VNEMO RAZISKALA TUDI POSLE DOMAČE KRAJEVNE SKUPNOSTI IN SKORAJ SOSEDA - HIŠNIKA IN KRAJEVNEGA SVETNIKA OBENEM. Morda pa bomo tako lažje odkrili tudi, zakaj je potrebno plačevanje hišnika v domu KS ipd. preko očeta - podjetnika....