Trma ima eno lastnost: sledi dejstvom. In kot je bilo javnosti in politiki znano, smo KOT DRUŠTVO URADNO PREDLAGALI POIMENOVANJE KRANJSKE KNJIŽNICE PO UMRLEM PROFESORJU, RAZISKOVALCU, PESNIKU IN PISATELJU FRANCETU PIBERNIKU. Dobili smo podporo vsaj pri eni občinski komisiji, ki je o tem sprejela sklep. NATO SE JE ZGODILO MARSIKAJ IN ZAPOSLENI V KNJIŽNICI SO DALI SVOJE MNENJE IN V NJEM RES ŽALJIVO OZNAČILI PIBERNIKA ZGOLJ KOT UPORABNIKA KNJIŽNICE ZA KAR SO SE ZDAJ OPRAVIČILI.

1.

Naš predlog na seji sveta ni bil nikdar obravnavan, TRMA NI BILA NITI OMENJENA! S tem je kranjska politika vsakj kršila etične norme. Še več: podžupan Janez Černe (glej zgoraj) je s politično latovščino obšel naš predlog in kot predlog predstavil MNENJE ZAPOSLENIH V KNJIŽNICI!

2.

Politika se je (jasno) že prej uskladila na svojih bolj ali manj skrivnih KOORDINACIJAH kjer so tudi podporniki preimenovanja očitno svojo podporo "dol požrli" kot se reče.

3.

Ta razprava ni v čast nikomur, ki je na seji bil in ni upal vprašati, kako je s pobudo/predlogom V KRANJU DELUJOČEGA DRUŠTVA!? IN KAKO JE S SKLEPOM ENE OD KOMISIJ SVETA, NA KATERO SO SE SVETNIKI PREJ SKLICEVALI (NPR. IGOR VELOV!!!), POTEM PA....

Nikdar ni šlo za to, da se pobuda kar sprejme brez ustreznih priprav. Društvo Trma ni bilo nikdar v tem zakulisnem početju vključeno v nobeno razpravo, nikdar nismo mogli predstaviti svoje pobude, niti nismo vedeli za famozno mnenje, ki je potem pobuda/predlog postalo po odločitvi podžupana Černeta. Tako početje je značilno za tista okolja kjer smo občani in naša društva nič vredni v primerjavi z mestnimi politiki, ki lahko PRIKRAJAJO LASTNE ODLOČITVE KOT PAČ ŽELIJO.

Društvo Trma je sram, da si s svojo pobudo nismo zaslužili niti omembe na seji mestnega sveta. Za to je odgovoren tisti, ki je sejo vodil (Janez Černe), tisti, ki je zasnoval "nasproten predlog" (Janez Černe) in tisti, ki niso smeli ali upali ali zmogli niti vprašati, kaj je s povsem legalno in legitimno pobudo, ki jo je kaka tretjina mestnih svetnic in svetnikov podprla (dokaze hrani Trma).

Demokracija po volji kranjske politike? Volitve bodo 2022.

Miran Šubic, univ. dipl. novinar - predsednik društva Trma, ki izdaja spletnik, ki ga berete.