Mestna občina Kranj

*županu Matjažu Rakovcu

*predsedniku Nadzornega odbora MO Kranj Ivu Bajcu

*predsednici Komisije za pritožbe občanov Barbari Gunčar

Spoštovani!

Medijsko društvo Trma /zanj predsednik Miran Šubic/ ugotavlja nesporno kršitev 7.člena Kodeksa o ravnanju političnih funkcionarjev, ki ga je mestni svet MO Kranj sprejel 15.1.2015, v veljavo pa je stopil 7.2.2015 in daje pobudo in zahtevo, da Mestni svet MO Kranj o tem razpravlja in odloči skladno s kodeksom ter ugotovi kršitev kodeksa s strani Barbare Gunčar, mestne svetnice Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost.

Utemeljitev:

*svetnica Barbara Gunčar je kršila 7.člen kodeksa, možna pa je tudi kršitev 6. člena kodeksa s tem, da je z dnem 28.12.2020 v nasprotju interesov kot udeležena v projektu nastajanja nove občine, ki naj bi nastala z odcepitvijo dela sedanje mestne občine /severni del, najmanj 4 KS sedanje MO Kranj/

*nasprotje ineteresov je nastopilo, ker je Barbara Gunčar še vedno članica mestnega sveta MO Kranj, obenem pa si prizadeva za nastanek nove občine čeprav bi morala kot predstavnica zakonodajnega dela oblasti slediti dejstvu, da je MO Kranj z odlokom z dne 26.5.2010 jasno opredelila katere KS in s tem posamezni kraji sodijo v MO Kranj (Odlok o območjih KS v MO Kranj), tako pa s predlogom nove občine, sestavljene iz KS, ki so po odloku del MO Kranj, krši tudi ta odlok oziroma deluje v nasprotju interesov MO Kranj

*dokaz, da svetnica Gunčarjeva je že od 28.12.2020 v nasprotju interesov, je njeno poročilo o sestanku o projektu nove občine, ki ga je sklicala in se zato prisotnim zahvaljuje za udeležbo. Prav tako pa je dokaz tudi njena Facebook stran kjer jasno opredeljuje projekt razbitja občine MO Kranj na dve občini, to v odgovorih dodatno utemeljuje

*čeprav bi se po veljavnem kodeksu morala umakniti iz okoliščin, ki pomenijo nasprotje interesov (definicija 7. člena kodeksa), je storila in dela še naprej ravno nasprotno in prostovoljno, z lastno pobudo, za lastne cilje in koristi deluje še naprej kot svetnica MO Kranj in pobudnica nastanka nove občine. Prav zaradi tega je smiselno preučiti tudi 6.člen kodeksa, ker s svojim početjem nesporno želi pridobiti korist drugim osebam (npr. vsem, ki bi tako korist v kakršnikoli obliki lahko pridobili v novi občini), potencialno pa tudi sebi, če bi v okviru potencialne nove občine bila kakorkoli nagrajena za njeno sodelovanje, vodenje tega projekta

Za svojo pobudo/zahtevo imamo tudi ustrezne dokaze, ki jih posredujemo in javno objavljamo in so navedeni v dosedanjem tekstu zahteve/pobude. Če pa bo potrebno, bomo to še dodatno pojasnili.

Društvo Trma pobudo/zahtevo daje, da bi mestna občina Kranj na zakonit način izvedla spoštovanje kodeksa, ki ga je sama sprejela in zavzela skladno z njim tudi stališče do početja mestne svetnice Barbare Gunčar.

Ker gre za javno zadevo, ki je taka postala z razkritjem v mediju in z objavami mestne svetnice na spletu, je naša pobuda/zahteva javna in predstavljena javnosti. S tem društvo Trma dovoljuje, da se z njenim dopisom MO Kranj seznani javnost oziroma občani in občanke Kranja, ker je nesporno v javnem interesu, da se take zadeve ne skrivajo pred davkoplačevalci MO Kranj.

Zahtevamo, da našo pobudo/zahtevo uvrstite na dnevni red prve seje mestnega sveta (januar 2021) zaradi pereče problematike obstoja MO Kranj in zaradi dejstva, da aktivnosti razbitja MO Kranj potekajo s strani mestne političarke. Zahtevamo tudi, da svojo pobudo na seji sveta javno predstavimo kot zainteresirana stranka v celotnem postopku.

Če bo Barbara Gunčar do seje mestnega sveta v januarju 2021 odstopila, je naša pobuda brezpredmetna, ker je usmerjena v nasprotje interesov mestne svetnice. Ko to funkcijo preneha opravljati, temelja naše pobude/zahteve ni več.

S spoštovanjem!

Medijsko društvo Kranjska trma

Predsednik Miran Šubic l.r.