Na Mestno občino Kranj, ki jo vodi Matjaž Rakovec, smo naslovili zahtevo, da dobimo dokument, ki ga je izdelala skupina odvetnikov na zahtevo MO Kranj:vsebino tega dokumenta predstavljajo izsledki v zvezi s tem, kako je Boštjan Trilar (takrat župan) izbran ponudnika za urejanje mestnih zelenic za 5 let kar stane z ddv okoli 3 000 000 oziroma okoli 550 000 (brez ddv) vsako leto. Spomnimo: že lani je to Trilarjevo odločitev (podpisal jo je tik pred odhodom z občine) razveljavila državna revizijska komisija - zaradi dviga cene s 250 ina 550 jurjev in zaradi dejstva, da je "zmagovalno ponudbo" oddalo podjetje Flora, ki ne bi smelo sodelovati na razpisu. Toda na MOK Trmi ne dovolijo vpogleda v ta dokument, ker ocenjujejo, da bi to lahko škodilo v morebitnem sodnem postopku oziroma pri nekaterih gre tudi za poslovne skrivnosti. Pravno mnenje je bilo izdelano izrecno za naročnika, z oznako "strogo zaupno" kar samo dokazuje in izpričuje, kako resna je zadeva v zvezi s sporno pogodbo, ki jo je podpisal Boštjan Trilar. Oziroma: mestna občina Kranj z županom Rakovcem je storila prvi korak, da bi razčistila (ne)upravičeno porabo javnega denarja. Zanimivo: ko je s povzetkom Rakovec želel seznaniti mestni svet, so svetniki to zavrnili in tako odločitev so podprli neposredno vpleteni - Boštjan Trilar in Boris Vehovec (prej župan in podžupan), zdaj mestna svetnika Več za Kranj. Preprosto povedano: mestna občina Kranj želi zdaj zaščititi svoje pravne možnosti in izhodišča, ne želi nikomur pojasnjevati, kako bo v tej zadevi zaščitila svoje pravice oziroma javni denar in javni interes. Še bolj preprosto: ustavitev Trme ni uperjena zoper našo radovednost ampak v zaščito interesov MO Kranj potem, ko je nesporno in pravnomočno pogodba razveljavljena, ne pa tudi ustavljeno izvajanje kot je odločila revizijska komisija. KOT SMO ŽE POROČALI, POLICIJA VODI PREDKAZENSKI POSTOPEK ZOPER BOŠTJANA TRILARJA IN MORDA ŠE KOGA OD VPLETENIH, VSE SKUPAJ PA USMERJA DRŽAVNO TOŽILSTVO. TO PA CELOTNI ZADEVI DAJE NOV PRIZVOK, A PONAVLJAMO: NIHČE NI KRIV DOKLER MU KRIVDA NI DOKAZANA. Na sodišču pa je že pristala tudi pogodba v zvezi z gradnjo soseske Mlaka - slednjo pa je Boštjan Trilar po navedbah vpletenih v to zadevo - podpisal tik pred primopredajo poslov ob kateri je Matjaž Rakovec jasno povedal, da s tem ni bil seznanjen. Razpleti sledijo, mi pa se lahko na odločitev MO Kranj priožimo informacijski pooblaščenki....