Bojan Homan (SDS) vodi svet javnega zavoda Gasilska reševalna služba Kranj. Odgovoren je za zakonitost poslovanja in zato je vedel ali bi moral vedeti, da od lanskega junija v.d. direktorja gasilcev (in potrjeni ter potem umaknjeni izbrani kandidat za direktorja) Tomaž Vilfan vsak mesec plačuje skoraj 1000 evrov (pavšalno) Klemenu Valterju, odvetniku. Klemen Valter je član občinske statutarno-pravne komisije, torej je funkcionar, ki ga je na predlog SDS oziroma iz njihove kvote izvolil mestni svet. Kar pomeni, da Klemen Valter nadzira in odobrava tudi gradiva za mestni svet. Kar pomeni, da Klemen Valter Lahko vpliva na to, ali bo Tomaž Vilfan direktor zavoda ali ne čeprav so naloge komisije predvsem v razlagi aktov, predpisov ipd. Na primer: odloka o Gasilsko reševalni službi ipd. Če je torej do zdaj veljal Tomaž Vilfan za favorita (in še koga) za direktorja GARS, mora zdaj odgovoriti na naslednja vprašanja:

*kako je izbral odvetnika za GARS, ki mu plačuje pavšalne zneske in ali se je o tem posvetoval z županom MOK Matjažem Rakovcem

*ali je vedel, da gre za predstavnika SDS v mestni politiki in zakaj se ni izognil očitnemu konfliktu interesov, ker je Klemen Valter kot funkcionar obenem prejemnik javnega denarja javnega zavoda občine kjer je bil pravkar imenovan v svet zavoda Gorenjske lekarne...

*ali se zaveda konflikta interesov v omenjeni zadevi ?

Klemen Valter je v preteklosti kot član stranke SDS prejel od zavoda Gorenjski muzej najmanj 20 000 evrov kar je sam javno pojasnil takole: "Z direktorico sva se spoznala preko stranke SDS, nato sem začel delati za muzej...." Takrat je odstopila Andreja Valič Zver (SDS) iz sveta zavoda Gorenjski muzje, direktorico so kasneje odslovili, a je na sodišču kasneje zmagala v sporu z zavodom. Kljub temu je danes zaupanja vreden kader SDS, ki je postal član zelo pomembne občinske komisije, obenem pa poslovno sodeluje z javnim zavodom o katerem soodloča kot član te komisije!? Pri tem poudarjamo, da ne presojamo ali celo namigujemo ali trdimo, da je omenjeni funkcionar kakorkoli neposredno povezan z izborom direktorja gasilcev.

Ko je Klemen Valter dobil posel v Gorenjskem muzeju, ga je vodila članica SDS, sam pa je bil celo mestni svetnik SDS in v svetu zavoda je bila Andreja Valič Zver, sedanja svetnica SDS v mestnem svetu.

Vse to kandidata Tomaža Vilfana postavlja (hote ali nehote)v drugačno luč: njegovo imenovanje je političen projekt. Res je bila točka o potrditvi s seje mestnega sveta umaknjena sicer bi bil zdaj že direktor gasilcev. Danes je Trma prejela tudi druga dokazila o tem, da je njegovo ravnanje znotraj gasilske organizacije bilo dokaj zanimivo. To ni predmet razpisa, a vseeno. Tudi te okoliščine bomo pojasnili, ker gasilci (kot se predstavlja naš vir) SKRAJNO NEZADOVOLJNO GLEDAJO NA NOVE IN NOVE IGRE MESTNE POLITIKE V NJIHOVEM ZAVODU. VERJETNO BO ZNAL VSE SKUPAJ POJASNITI BOJAN HOMAN KOT PREDSEDNIK SVETA ZAVODA. KAJTI NOBENA SKRIVNOST NI, DA JE BRAT MESTNE SVETNICE SDS UROŠ VALIČ EDEN NEFORMALNIH VODIJ ZNOTRAJ ZAVODA KRANJSKIH POKLICNIH GASILCEV. ALI TAKO RAVNA STRANKA, KI SICER PRECEJ GLASNO V TEJ DRŽAVI ZNA POUDARJATI PROBLEME, KI JIH ZAGREŠIJO ALI NE REŠIJO DRUGI?