Na sestanek s predstavniki primestnih krajevnih skupnosti je nepovabljena prišla, poslušala in odšla brez besed mestna svetnica BARBARA GUNČAR- NESOJENA ŽUPANJA NOVE OBČINE SEVERNI KRANJ! Kot smo zvedeli od enega od udeleženih, nihče na to očitno provokacijo svetnice, ki si prizadeva za odcepitev dela Kranja, ni reagiral. Res pa je stvar politične etike in morale "prisluškovati" sestanku na katerega nisi povabljen, a te še kako zadeva: na določene primestne KS namreč računa tudi pobudnica nove občine, ki pa še vedno prejema sejnino v naši MO Kranj, ki ni več po njeni volji. Da pa bodo kmalu storjeni novi koraki v smeri razcepitve, odcepitve, razkosanja pa še tole sporočilo vsem "njenim" oziroma tistim, ki tej zamisli še sledijo...

Kako torej jemati obisk mestne svetnice na županovem sestanku? Vohunjenje pri sovražniku, bi napisali pisci kriminalk....Kranjska politika o pobudi Trme molči! Zgovorno?