Samostojna mestna svetnica Andreja Kert nam je pred letom dni v pogovoru za Trmo pojasnila, da je zapustila svetnišđko skupino SAB&Več za Kranj, ker se pač ni strinjala s politiko Alenke Bratušek&Boštjana Trilarja. Od takrat ima svetniška skupina 3 mestne svetnike, Andreja pa je samostojna. V zadnjem času je mestna politika nekajkrat "umaknila" s seje sveta razpravo o pravilniku porabe denarja svetniških skupin! Po neuradnih podatkih, je odpor skoraj enoten, ker je to področje pravo za različne privilegije, ki si jih privoščijo. TRMA NI DOBILA OD MO KRANJ REVIZIJE O PORABI DENARJA SVETNIŠKIH SKUPIN, zdaj pa nas je naš vir opozoril na zanimivo "inovacijo" svetnice Kertove. SLEDNJJI PRI DELOVANJU V MESTNEM SVETU POMAGA KRANJSKA OBRTNA ZBORNICA, KI JE ZA TO IZSTAVILA TUDI RAČUN NA PODLAGI NAROČILNICE! PREPROSTO: JAVNI DENAR, KI PRIPADA SVETNICI KERTOVI, JE BIL PORABLJEN ZA POMOČ PRI NJENEM POLITIČNEM DELU MESTNE SVETNICE! Bistvo je morda v tem, da Andreja Kert sama vodi podjetje za - pravno in ekonomsko svetovanje oziroma se na trgu ukvarja s storitvami, ki jih kot političarka naroča pri obrtni zbornici. Nič narobe? Če vemo, da so kranjske svetniške skupine skoraj največ denarja porabitle za gostinske in podobne storitve in usluge ("postavka reprezentanca"), da je bil med drugim iz istega denarja kupljen dron, potem je "svetovanje svetovalki" samo drobec zgodbe o porabi našega denarja za svetniške skupine. Zdaj vam je jasno, čemu se otepajo razprave na mestnem svetu naši kranjski politiki in političarke? Trma pa seveda ne bi bila to kar je, če ne bi (z)vedela še kaj....