Med tem, ko mestna oblast predlaga rebalans proračuna za 20121, članica mestnega sveta snuje **čim več denarja v rebalansu za krajevne skupnosti svoje "nove občine"!? Malo zgodaj, nova občina je še v povojih in imamo podatke o prvih KS na "njenem območju", ki o kakem "severnem Kranju" niti slišati nočeta...**Seveda gospa Gunčarjeva ob vsem tem rovari znotraj občine kjer ji davkoplačevalci plačujemo sejnine, pogostitve ipd. kar pač (vsem, da ne bom zablod) politikom na lokalni ravni pripada. Med svetniki sedi tudi "oče" kodeksa, ki naj bi preprečil taka res vprašljiva (človeško in politično) dejanja - Boštjan Trilar. Njegova stranka Več za Kranj je glede na dosedanjo kampanjo za novo občino celo pridružena aktivnostim Barbare Gunčar !? Vsaj kar se tiče rebalansa proračuna, o tem ni dvoma. Leta 2015 je mestni svet (z mnogo ugovori, priznajmo) sprejel kodeks v obliki odloka in leta 2016 se je pijan zaletel njegov snovalec - Boštjan Trilar.

Trilar do konca mandata koncem 2018 ni več pozval h kandidaturam za častno razsodišče oziroma je tako onemogočil delovanje odloka, kodeksa, politike in načel, ki si jih je sam izmislil. Ko je postal predmet obravnave lastne politike, je pokazal, kaj si o tem misli in kako deluje. Nova oblast (mestni svet, župan Rakovec) se je elegantno znebila odloka, razsodišča ipd. s tem, ko je mestni svet sprejel spremembo kodeksa, ki danes pomeni, da lahko - na primer - Barbara Gunčar ruši lastno občino in se na seji mestnega sveta lepo postavi med svetnike občine, ki jo skuša razcepiti na dvoje!

Trenutno stanje očitno ustreza vsem - a že ima tudi posledice. Vsaj predlagane so. V rebalansu proračuna za 2021 bodo lahko krajani Mlake in Bobovka ipd. našli praktično posledico ravnanja "bodoče županje bodoče občine" v zvezi s prometno povezavo za katero si je Gunčarjeva (stanuje povsem blizu) prizadevala. Da o tem, kakšen račun bi njena občina od Kranja dobila pri delitveni bilanci za npr. projekt Gorki ipd., ne pišemo. Toda ponovno: vsakdo ima pravico do odcepitve, svoje občine ipd. Toda ljudem bo treba prej ali slej predstaviti vse številke in sprejeti odločitev o tem, da do končnega epiloga početja Barbare Gunčar v marsikaterem kraju novosti počakajo na čas, ko bodo načrt sedanje mestne svetnice izpeljani...