Mnogi vsak dan spremljajo, kako je z razširjanjem virusa pri nas in v Kranju smo po tej plati za zdaj lahko zadovoljni. Tudi splošno stanje (maske, razkuževanje, razdalja) na prvi pogled nudi optimizem! V Kranju smo zadnji primer zaznane okužbe z virusom covid 19 imeli 16. junija in predzadnji 7.5.2020! Skupaj 26 primerov ob začetka virusne krize! Treba se je torej pohvaliti, a ne preveč: ena sama nesmiselna poteza skupine ali posameznika nas lahko odpelje v drugo skrajnost. Nesporno pa nas trenutna razpršenost okužb še ni prizadela čeprav -tudi to je treba priznati - je v Kranj in iz Kranja bilo zagotovo precej migracij v države na jugu kjer zdaj divja hujša kriza kot prej. Zato se lahko po tej plati z zadovoljstvom ozremo na odziv Kranjčanov in Kranjčank na ukrepe, ki so v Kranju za zdaj zalegli. Jasno pa je, da smo tudi mi del širšega okolja in zapisano velja danes, že jutri je lahko drugače. Maske torej vedno s seboj in bo takoj bolje.....