Če je v Ljubljani znamenita po njenem utripu, imamo v Kranju znamenito tržnico zato, ker je "muzejska": desetletja se ni nič spremenilo, ker je reševanje ujeto v lastninska razmerja, pomanjkanje denarja, različne interese... Vsa čast tistim branjevcem, ki je niso pustili umreti in vsaj ob sobotah je podobna nečemu kar bi moralo biti kranjsko stičišče in srečevališče ljudi. Kot v vseh mestih kjer so tržnice jamstvo, da središče mesta živi....

Kranjsko tribuno so gradile nekoč mladinske delovne brigade, po osamosvojitvi pa so domala vsi župani obljubljali, da bo ta grdoba brez ogrevanja, komunalne opreme - prenovljena ali nova! Zlagal se je Mohor Bogataj, še bolj Boštjan Trilar - pač pa je vsaj malo kozmetično zadevo reševal prvi župan Vitomir Gros, sedanji pa je dodal najbolj nujno zadevo - razsvetljavo. Ker je objekt potresno nevaren, nosijo seveda vsi, ki so za obnovo držali fige v žepu - odgovornost. Mimogrede: še vedno baje velja gradbeno dovoljenje za regijski vadbeni center....da dol padeš!

"Politična postaja" lahko zapišemo! Taka je kot je bila v 70tih, 80tih letih ali pa še slabša, ker ni utripa. Propadajoč spomenik političnim odločitvam županov Bogataja&Trilarja. Prvi je hotel postajo umestiti k porodnišnici in šolam, drugi je bil ogorčeno proti - dokler ni postal župan in potem ponavljal Bogatajevo norost, ki je seveda na noge dvignila tudi ljudi. Postaja je verjetno lahko kar tam kjer je - ali pa ob železniški kot terja razvoj mest. Vsekakor pa je že zapravljen denar za študije in načrte škoda za Kranj!

Seveda imamo v Kranju še precej grehov iz preteklosti - toda: nova poslovna cona Hrastje, telovadnica OŠ Stane Žagar, vrtec Bitnje, novi prostori Glasbene šole ter prenovljena in nova OŠ Janez Puhar, prenovljena nekdanja Trgovska šola so premiki, ki smo jih pogrešali desetletja in zato bi nov dom upokojencev in še kakšna taka pridobitev razvojno še premaknili Kranj z mrtve točke. Zasebni kapital pa bo zgradil preko 300 stanovanj....