Marija Volčjak je večinska solastnica (skupaj s povezanimi osebami), direktorica in odgovorna urednica podjetja Gorenjski glas, ki je do zdaj prejelo od gorenjskih občin in drugih proračunskih porabnikov okoli 10 000 000 evrov našega denarja. V zadnjem času je bila na razsodišču Oglaševalske zbornice spoznana za krivo potem, ko je objavila oglas politične stranke Več za Kranj mimo pravil. Oglas je potem zbrisala iz spletnih edicij, razsodba je bila pravnomočna potem, ko se je na prvo sodbo pritožila. Zoper njeno ravnanje se je pritožil novinar in takrat še samostojni podjetnik Miran Šubic, ki mu je zavrnila popravke v zvezi s spornim oglasom.

MARIJA VOLČJAK JE DNE 25.9.2020 V POVEZAVI Z ISTIM ČLOVEKOM DOMNEVNO KRŠILA ZAKON O MEDIJIH. ZAKAJ? KO JE NOVINARKA VILMA STANOVNIK OBJAVILA NAPAČNE PODATEK O NK TRIGLAV KRANJ, JE MIRAN ŠUBIC NAPISAL POPRAVEK, KI JE BIL OBJAVLJEN V KRANJSKIH NOVICAH 25.9., PRVA OBJAVA JE MESEC DNI STAREJŠA. PRI TEM PA JE MARIČA VOLČJAK OBJAVILA TUDI PRIPIS UREDNIŠTVA ČEPRAV TEGA NE BI SMELA STORITI KAR BO SEVEDA PRITOŽNIK SKUŠAL DOKAZATI Z USTREZNIM POSTOPKOM.

Zakaj je ravnanje urednice, direktorice ipd. sporno in nekorektno? Uporabila je svojo moč odločanja in zanemarila opozorila, ki sledijo spodaj: "Dejstvo je, da sem urednico in direktorico....Marijo Volčjak pozval, da popravek objavi v GG katerega sestavni del je tudi priloga Kranjske novice. Tega ni želela storiti, je pa objavila ob mojem odgovoru pripis, ki pa bi ga analogno mojemu odgovoru objavila šele v oktobrskih novicah. Tako je po moji oceni manipulirala z javnostjo, ki je z objavo pripisa uredništva dobila vtis, da se pišem o nečem, kar ni več aktualno," trdim Miran Šubic (korespondenca spodaj)

Miran Šubic, avtor popravka, izjavljam: PO MOJI OCENI VSE OBJAVLJENO KAŽE NA MANIPULACIJO IN ZLORABO MEDIJA. KRANJSKE NOVICE KOT DAVKOPLAČEVALEC PLAČUJEM POSREDNO TUDI SAM. ALI LAHKO UREDNICA NA ENI STRANI PREZRE ZAHTEVEK PO OBJAVI IN TUDI POJASNILO, ZAKAJ JE TO POTREBNO, JE NJENA STVAR. ZANESLJIVO PA NE MORE TE PRAVICE ZLORABITI ZASE IN MIMO ZAKONA O MEDIJIH OBJAVITI PRIPIS UREDNIŠTVA OZIROMA SVOJ PRISPEVEK. TO BI LAHKO NAREDILA V ŠTEVILKI KRANJSKIH NOVIC V OKTOBRU, ČE BI SLEDILA NAČELU PRAVIČNOSTI DO MENE IN BILA POŠTENA DO BRALK IN BRALCEV.

Za povrh in samo kot ponazorilo, kako neumesten je postal pripis urednice Volčjakove že par dni po objavi v Kranjskih novicah: JURE GORTNAR JE ODSTOPIL KOT PREDSEDNIK TRIGLAVA DNE 30.9.2020....Ste to prebrali v Gorenjskem glasu ali ...na Trmi!?