KS Primskovo vodi svet, predseduje mu Matevž Ribnikar. Krajevna skupnost je lastnica doma kjer je sicer skupaj 10 lastnikov, oddajajo pa tudi prostore. Različnim najemnikom, tudi humanitarnim organizacijam, kulturnikom. Zdaj je za mnoge nesprejemljivo, da morajo plačati najemnino: "Dom ima svojega upravitelja, hišnika. Dom pomeni stroške od elektrike, vode in tako naprej. Zato smo vsem najemnikom poslali izračun szroškovnih najemnin, ki te stroške pokrivajo in nič več. Razumem, da je za humanitarne organizacije to breme, a drugače ne gre. Kot predsednik KS sem na tem področju nasledil zmedo kjer se ni vedelo, kdo pije in kdo plača. Smo odprti za vsak pogovor, a trdim, da ne pretiravamo z najemninami, še manj koga mečemo iz prostorov. Želim dialog, a žal tudi mi imamo stroške in skrbeti moramo za to, da je dom urejen, vzdrževan," trdi Ribnikar in zavrača trditev, da so se najemniki uprli - z večino je sklenila KS pogodbe, z nekaterimi pa se to ni zgodilo. Stiska dobrodelnih in podobnih organizacij je eno, kruta resničnost drugo!? Sicer pa predsednik sveta KS najavlja tudi ureditev parkiranja in nasploh vseh problemov, povezanih z lastnišvom doma. Poudarek: na zadnjih lokalnih volitvah je "Ribnikarjeva lista" močno porazila vse druge, v svetu ima absolutno večino kar pa mnogim ni všeč! Kot smo zvedeli, so priazdeti že iskali pomoč tudina MO Kranj, ki pa ima v mnogočem zavezane roke, ker je KS lastnica doma....