Zaključni račun mestne občine Kranj za leto 2020 vsebuje v gradivu tudi tole....

Številke so zgovorne, kajne? Trma pa seveda vedno vpraša še kaj več: tudi o zaposlovanju, kadrovanju, napredovanju.....kajti vse to mi plačamo in vsi ti ljudje so za nas POMEMBNI: KAJ IN KAKO DELAJO, PREDVSEM? NEKAJ JE POVSEM JASNO: NIHČE MED STOTNIJO MESTNIH URADNIKOV NI NAZADOVAL NA LESTVICI RAZREDOV ZA PLAČE OZIROMA SO BILA DO ZDAJ SAMO NAPREDOVANJA....

v NADALJEVANJU BERITE NA TRMI O "VRHUNSKIH URADNIKIH"......