Ko so prišli z dolarji, so mnogi zmajevali z glavo: Goodyear je od 1998 vstopil v Kranj, v takrat še Savo. Danes je kranjski mestni svet potrdil prostorske načrte, ki jamčijo širjenje tega podjetja, ki danes daje kruh 1600 zaposlenim in je za nekdanjo Savo plačalo okoli 200 milijonov evrov. A Sava je danes nesrečna zgodba, Goodyear pa je v Kranju uspešno nadaljeval gumarsko tradicijo in Kranj je tudi velik logistični center. Z novo naložbo pa bo še večji in prostorski akti zdaj to omogočajo. Z njimi so predvidene prometne in druge rešitve, garažne hiše in še kaj na območju, ki ga zdaj zavzema ameriški koncern. Naložbe gredo v desetine milijonov evrov in Kranju in zaposlenim jamčijo razvoj. AMERIČANI V GOODYEARJU, EGIPČANI V ISKRAEMECO so največ prispevali k ohranjanju idustrijske tradicije Kranja in zaposlujejo daleč največ ljudi iz našega in širšega okolja. Tuji lastniki naj bi sicer po grobi oceni zaposlovali okoli 4000 zaposlenih, ker ne gre pozabiti vložke tudi v naslednike nekdanje Iskre in druga podjetja.