Župan Kranja je postavil Klemena Malovrha na položaj direktorja zavoda za turizem in kulturo. Ko je računsko sodišče okrcalo tudi direktorja in tudi zavod /kar je za Trmo dodatno potrdilo/, se je župan čutil dolžnega braniti "lik in delo Klemena Malovrha" kot je napisano zgoraj. KAKO JE DIREKTOR RES INOVATIVEN PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV PA DANES NA TRMI: USPELO MU JE NAMREČ PODALJŠATI NOSOVE SKUPINI KRANJČANOV, KI SO PRIŠLI NA DOGODEK, KI GA NI BILO..... BERITE TRMO!!!!!!!!!!!!!!!