PREJELI SMO TUDI ODZIVE PODŽUPANOV, NEKATERIH SVETNIKOV, A TUDI BRALCEV TRME. OBJAVLJAMO ENO OD PISEM O NOVI OBČINI...