Za kaj je na tem svetu opozicija? Da sprašuje. Da dvomi. Da nadzoruje župana in njegove. Da bdi nad javnim denarjem. In smo tako v sredo popoldne doživeli pravi cirkus v dvorani 16 občinske stavbe. Matjaž Rakovec se je s svojo upravo odločil kupiti poštno stavbo v mestu. Za to namerava pridobiti evropski denar, ki bo sicer šel drugim občinam. Dokler stavbe nima v lasti, za denar EU ne more niti zaprositi. Kranj lahko dobi 100% kupnine od EU. V stavbi naj bi bil podjetniški inkubator in še marsikaj. Cena je največ 1 280 000 evrov, toliko je denarja rezerviranega v proračunu MO Kranj. Da ne bo pomote: sklep je bil izglasovan z veliko večino podpore. A vmes smo doživeli resnično smešno predstavo o tem, da mora uprava jamčiti, da bodo sredstva pridobljena, da mora s svojim odstopom to zagotoviti podžupan Černe, da upravi ne bo uspelo pridobiti dovoljenj ipd. Avtorja: Boštjan Trilar&Igor Velov - orkestralno!? Pa se spomnimo Gasilskega trga kjer je bila končna cena 500 000, a je najprej Boštjan Trilar predlagal odkup podrtije sredi mestnega jedra za dvojno ceno in to od dveh zasebnic. Smola je bila v tem, da se takrat vodilna uradnica Tanja Hrovat ni pozanimala pravočasno pei varuhih dediščine in se je izkazalo, da rušitev ni mogoča čeprav je mestni svet na Trilarjev nagovor vse vnaprej "požegnal". O tem je pisal 1 (en) novinar, vsi ostali mediji so bili bolj ali manj tiho...In izkazalo se je, da je Boštjan Trilar preprosto zamolčal, da osnovih podatkov o odkupu, rušenju in novogradnjo Gasilskega trga za pol milijona, nima. Je to povedal mestnemu svetu? Kje pa! Kdor pozna to zgodbo, mu je jasno, zakaj zdaj Igor&Boštjan na hlano pihata: enkrat sta se opekla, zdaj svarita sedanjo oblast. Kdor je bil sposoben zasnovati tako v temelju zgrešeno naložbo, je tudi želel telovadnico postaviti ljudem pri OŠ Stane Žagar za 7,5 milijona - a se z ljudmi prej ni posvetoval, gradbenega dovoljenja še ni oziroma bo nova oblast zgradila cenejšo telovadnico in učilnice....Toliko o razpravi ljudi kratkega spomina. Toliko o pripravljenih projektih. Aja: avtobusna postaja že stoji, kajne? 30 000 000, na prst...