Kranj dobiva novo zeleno površino, ki nam jih sicer glede na lepo okolje res ne manjka. A stanovalci mestnega jedra oziroma Zlatega polja in območja pri zdravstvenem domu bodo imeli na voljo park, ki ima že vse potrebne podlage (prostorske akte, odkupe zemljišč, soglasja...) in bo v prvi fazi "zaživel" že letos, dokončan pa bo naslednje leto. Gre za 8000 kvadratnih metrov površin kjer bo prostor tako za kolesarje, otroke, starejše - vse po ustrezni zasnovi strokovnjakov. Park je sicer tudi ena od obljub takrat še kandidata za župana Matjaža Rakovca. Vsekakor bo zdaj zaraslo zemljišče dobilo novo vsebino, Kranj pa novo privlačnost. Poimenovana je po enem slavnih mož naše zgodovine, ki je bil v preteklosti sicer precej prezrt, po osamosvojitvi pa je dobil tudi osrednjo prometno žilo, ki poteka od krožišča pri banki do Kokrice. Točen znesek bo znan s proračunom za 2022, ko naj bi park tudi odprli. V njem bo tudi kip dr. Janeza Bleiweisa, ki zdaj stoji pri Ljudski univerzi....