Spodaj prilagamo bistven del izreka sodbe v postopku, ki je bil posledica dogajanja v kranjski Komunali kjer je takratni predsednik skupščine (predstavnik MO Kranj) mestni svetnik Zoran Stevanović povzročal zaplete s sklici skupščin, odstavitvijo direktorja, imenovanjem v.d. direktorice ipd. To je trajalo kar nekaj mesecev, zdaj pa je jasno bistveno: MESTNI SVETNIK NI NITI ODGOVORIL NA TOŽBO V POSTOPKU, KI GA JE POVZROČIL SAM IN TAKO V PRAKSI POKAZAL, DA JE "NAJBOLJŠI PRAVNIK" KOT JE SAM SEBE OZNAČIL NA ENI OD SEJ MESTNEGA SVETA! Vse "njegove" skupščine so nične, vsi sklepi na teh skupščinah so nični, vse početje Zorana Stevanovića je pravo gledano - nično! Seveda ne gre pozabiti hudih osebnih obtožb zoper marsikoga (od direktorja Berčona naprej....), da o večni temi korupcije ipd. ne pišemo. Eno od trditev o prekoračitvi porabe na službeni palčilni kartici je dobesedno potolkel ža direktor Berčon sam z jasnimi podatki, številkami in gospoda mestnega svetnika ni (bilo) toliko v hlačah, da bi se opravičil, ker je sam tako ali tako izjavil, "da se še nikoli ni nikomur opravičil"! Stroški v zvezi z dogajanjem v Komunali bi zdaj po moralni plati morali biti plačani iz žepa politika, ki je sklical eno skupščino v bifeju in trdil, da je prej in kasneje počel vse po predpisih ipd. Pa niti odgovora na tožbo ni znal ali hotel zapisati?! Postavljanje vseh v Komunali v slabo luč, ker niso sledili Zoranu Stevanoviću je seveda še kako vplivalo na ugled podjetja in vodilnih. Zato javno prosimo svetnika, da nam pošlje izjavo o tem, kaj se je zgodilo z odločitvijo sodišča! Spomnimo se hudih obtožb o napakah in malverzacijah v poslovanju ipd., ki niso bile podkrepljene niti z enim dokumentom! Še posebej pa je vprašljivo tudi delovanje gospoda Florjana Bulovca (predstavnika občine Preddvor v skupščini Komunale), ki je bil sodelavec Stevanovića pri vseh teh početjih! Izdaja zamudne sodbe (na eni strani v vlogi tožnika Občina Cerklje kot solastnica Komunale, tožena pa Komunala oziroma v tem primeru Zoran Stevanović kot predsednik skupščine JP Komunala) temelji na tem, da ni bil poslan niti ugovor, ki je po zakonodaji nujen za nadaljevanje postopka...